ماتریکس بدون سلول درجه بالینی برای جایگزینی مری

شنبه، 18 آبان 1398 | Article Rating

 در پاتولوژی های مری مانند آترزی مری، سرطان ها و آسیب های سوزشی، روش ها برای جایگزینی تمام ضخامت مری نیازمند قربانی کردن اندام های سالم درون شکمی مانند معده و کولون است و با عوارض جانبی و مرگ و میز بالا و نتایج عملکردی ضعیف همراه است. برای فائق آمدن بر این مشکلات، روش های مهندسی بافت برای ایجاد جایگزین های دارای داربست و سلول ایجاد شده است. هدف این مطالعه ایجاد یک یک فرایند سلول زدایی ساده و بی خطر به منظور به دست آوردن ماتریکس خارج سلولی مروی با درجه بالینی بود. به دنبال مرحله زدودن آلودگی، مری خوکی در یک بیورآکتور و با استفاده از SDS و EDTA برای سه روز سلول زدایی شده و سپس با آب دیونیزه شسته شد. DNA بوسیله سه ساعت تیمار با DNase حذف شد. برای برداشتن باقیمانده شوینده ها، ماتریکس با یک رزین بازجذب کننده انکوبه شد. ماتریکس مروی خوکی حاصل بوسیله ارزیابی کارایی فرایند سلول زدایی (کمی سازی DNA)، ارزیابی استریل بودن و عدم سمیت سلولی، ترکیبات آن و ویژگی های بیوشیمیایی و هم چنین احتمال سلول دار شدن مجدد بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی مورد شناسایی قرار گرفت. سلول زدایی کامل با حفظ ساختار کلی، ترکیب، ویژگی های بیوشیمیایی ماتریکس طبیعی مری بدست آمد. استریل بودن در سراسر فرایند حفظ شد و ماتریکس هیچ سمیت سلولی را نشان نداد. ماتریکس حاصل معیارهای درجه بالینی را دارا بود و با موفقیت با سلول های بنیادی مزانشیمی مجددا سلول دار شد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان