دگرتمایزی عاری از مشتقات جانوری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول های گلیالی و عصبی

شنبه، 18 آبان 1398 | Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های تمایز نیافته ای هستند که توانایی خودنوزایی و دگر تمایزی به سایر انواع سلول ها را دارند. این سلول ها امیدهایی را برای یافتن یک درمان برای بسیاری از بیماری ها ایجاد کرد است. با این وجود، هنوز برخی از موانع وجود دارد که کاربردهای بالینی آن ها را محدود می کند. یکی از این موانع، مواد مشتق از جانوران هستند که به محیط تکثیری یا تمایزی اضافه می شود و با مشکلات ایمنی زایی یا انتقال آلودگی بعدی همراه هستند. در این مطالعه، ما در صدد بودیم که سروم جنین گاوی(FBS) که ماده غذایی اصلی برای تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی با مشتقات خونی عاری از محصولات جانوری است را جایگزین کنیم. ما اثر پلاسمای غنی از پلاکت خالص فعال شده انسانی(P-PRP) و فیبرین غنی از پلاکت پیشرفته(A-PRF) را روی تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی انسانی(AD-MSCs) در غلظت های مختلف تست کردیم. برای القای تمایز عصبی سلول های بنیادی مزانشیمی، ما از مایع مغزی نخاعی انسانی(CSF) در غلظت های مختلف در ترکیب با P-PRP برای اثر تمایز عصبی/گلیالی خاص گونه عاری از محصولات جانوری استفاده کردیم و ما دریافتیم که محیط با 10 درصد مایع مغزی نخاعی و 10 درصد PRP تمایز گلیالی را افزایش داد، در حالی که محیط با 10 درصد PRP، فنوتیپ شبه عصبی را القا کرد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان