اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی: یک رویکرد درمانی جدید برای استئوآرتریت

یکشنبه، 17 آذر 1398 | Article Rating

اختلالات مخرب مفاصل(بویژه استئوآرتریت(OA)) منجر به درد دائمی و ناتوانی و ایجاد بار اقتصادی زیاد برای جامعه می شود. با این وجود، مکانیسم های مولکولی استئوآرتریت هنوز به طور کامل توضیح داده نشده است. استئوآرتریت بوسیله تخریب غضروف و از دست دادن ماتریکس خارج سلولی(ECM) مشخص می شود. به طور عمومی همگان بر این توافق هستند که ارتباطی بین سیتوکین های پیش التهابی و بروز استئوآرتریت وجود دارد. یک بیان افزایش یافته از ماتریکس متالوپروتئینازها(MMP) و یک دیس اینتگرین و متالوپروتئیناز با موتیف های ترومبوسپوندین(ADAMTS) وجود دارد. مشخص شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یک درمان جدید برای استئوآرتریت طی یک دهه گذشته بوده است. پیشنهاد می شود که ترشح پاراکرین فاکتورهای تروفیک که در آن ها اگزوزوم ها نقش حیاتی دارند در مکانیسم درمان استئوآرترین بر مبنای سلول های بنیادی مزانشیمی نقش دارد. ترشح پاراکرین اگزوزوم ها ممکن است در ترمیم بافت مفاصل و هم چنین درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی برای سایر اختلالات نقش بازی کند. اگزوزوم های جداسازی شده از سلول های بنیادی مختلف ممکن است در بازساز بافت قلب، اندام های حرکتی، پوست و سایر بافت مشارکت داشته باشند. مطالعات اخیر نشان داده است که اگزوزوم ها(یا ذرات مشابه) مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی ممکن است بروز استئوآرتریت را سرکوب کنند. در این جا، برای اولین بار، ما یافته های اخیر مطالعات روی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مختلف و موثر بودن آن ها در درمان استئوآرتریت را خلاصه می کنیم. علاوه بر این، ما مکانیسم های عمل احتمالی اگزوزوم ها در استئوآرتریت را نشان می دهیم.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان