سیستم های سه بعدی عصبی مبتنی بر iPSCs: یک رویکرد چند بعدی برای مدل سازی بیماری و کشف دارو

جمعه، 22 آذر 1398 | Article Rating

پروتکل های دو بعدی مبتنی بر سلول های بنیادی پرتوان القایی دیدگاه های ارزشمندی را در مورد پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی ارائه کرده است. با این حال، این سیستم ها قادر به تولید ویژگی های پیچیده معماری سلول، برهمکنش های سلول-سلول و بافت-بافت شبیه با همزادهای درون تنی آن ها نیستند. پروتکل های کشت سلول سه بعدی اگرچه در ابتدای راه قرار دارند اما دیدگاه های جدیدی را در مورد مدل سازی بیماری های انسانی ارائه کرده اند. ارگانوئیدهای عصبی انسانی سعی در شبیه سازی تنوع سلولی بافت های پیچیده دارند و می توانند از iPSCs برای مدل سازی پاتوفیزیولوژی طیف وسیعی از پاتولوژی ها تولید شوند. پیوند iPSCs به مدل های موشی و بهبود پروتکل های تمایزی به سمت کشت های سه بعدی، تولید سیستم های چند سلولی پیچیده تر را مقدور ساخته است. در مجموع، مدل های اختلالات عصبی روانی، بیماری عفونی، سرطان مغز و آسیب هیپوکسی مغزی می تواند از منظر چشم اندازهای جدید بررسی شود. در این مطالعه مروری ما پیشرفت های صورت گرفته در مدل سازی بیماری های عصبی روانی و عصبی را با استفاده از ارگانوئیدهای مشتق از iPSCs و پتانسیل استفاده از آن ها در تکوین داروهای جدید را مد نظر قرار دادیم.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان