تولید سلول های بنیادی مزانشیمی از طریق بازبرنامه ریزی سلول های بنیادی

جمعه، 20 دی 1398 | Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی دارای طیف وسیعی از کاربردهای درمانی هستند و در کارآزمایی های بالینی استفاده شده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی عمدتا از بافت های بالغ و جنینی بدست می آیند. با این حال، مشکلات زیادی برای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت مانند کمبود منابع بافتی روش های جمع آوری مشکل و تهاجمی، ناهمگونی جمعیت سلولی، خلوص پایین، پیری سلول و از دست رفتن پرتوانی و ظرفیت های تکثیری طی پاساژهای مداوم وجود دارد. بنابراین، روش های دیگری برای بدست آوردن سلول های بنیادی مزانشیمی با کیفیت بالا باید ایجاد شود تا بر محدودیت مربوط به سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت غلبه کند. سلول های بنیادی پرتوان(PSCs) شامل سلول های بنیادی مزانشیمی(ESCs) و سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) به عنوان منابع بالقوه برای تولید سلول های بنیادی مزانشیمی در نظر گرفته می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان (PSCs-MSCs) ممکن است از نظر ظرفیت تکثیری، فعالیت تعدیل کنندگی ایمنی و کاربردهای درمانی درون تنی بهتر از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت باشند. در این مطالعه مروری ما پروتکل های پایه و هم چنین جدید برای تولید PSCs-MSCs و کارایی درمانی برون تنی و درون تنی آن ها را بحث خواهیم کرد. درک بهتر در مورد پیشرفت های اخیر در تولید PSCs-MSCs محققین را بر آن داشته است که روش های تمایزی موثرتری را طراحی کنند که پیشرفتی در کاربردهای بالینی PSCs-MSCs محسوب می شود.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان