مزایا و معایب درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

نیاز به جست و جو برای درمان های جدید و جایگزین برای بیماری های مختلف محققین و پزشکان را بر آن داشته است که توجه شان را روی پزشکی بازساختی و درک گسترده سلول درمانی ها فوکوس کنند. در حال حاضر، سلول های بنیادی برای استفاده به طور بالقوه گسترده شان در درمان بیماری های لاعلاج بسیار مورد بررسی قرار می گیرند. امروزه استراتژی های درمانی مدرن مشتاقانه به دنبال استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از منابع مختلف هستند. محققین به طور فزاینده ای از ذات سلول های بنیادی مزانشیمی و امکانات جدید برای استفاده از آن ها آگاه هستند. به دلیل ویژگی های آن ها، بویژه توانایی شان برای خود بازسازی، تمایز به رده های سلولی متعدد و مشارکت در تعدیل ایمنی، سلول های بنیادی مزانشیمی را به ابزاری امیدوار کننده در ایجاد استراتژی های درمانی مدرن و موثر در آینده تبدیل کرده است. پتانسیل زیاد و دسترس پذیری سلول های بنیادی مزانشیمی اجازه استفاده از آن ها در کاربردهای بالینی مختلف در درمان بیماری های لاعلاج بسیاری را می دهد. علاوه بر مزیت های بسیار، هنوز هم سوالات در مورد استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی وجود دارد. مکانیسم عمل سلول های بنیادی مزانشیمی چیست؟ چگونه آن ها به سرنوشت نهایی شان می رسند؟ آیا استفاده بالینی از سلول های بنیادی مزانشیمی بی خطر است؟ این ها سوالات اصلی هستند که زمانی که سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان ابزار درمانی در نظر گرفته می شوند وجود دارد. تنوع سلول های بنیادی مزانشیمی، کاربردهای بالینی مختلف آن ها و بسیاری از ویژگی های آن ها که هنوز به طور کامل بررسی نشده اند منبع اصلی بحث ها و نظرات ضد و نقیض در مورد این سلول ها است. در این جا ما اطلاعات موجود در مورد سلول های بنیادی مزانشیمی را از منظر پتانسیل درمانی آن ها، اثرات بالینی و بی خطر بودن آن ها در کاربردهای بالینی مرور کردیم.

Cell Transplant. 2019 Jul; 28(7): 801–812.

Published online 2019 Apr 24. doi: 10.1177/0963689719837897

The Pros and Cons of Mesenchymal Stem Cell-Based Therapies

Aleksandra Musiał-Wysocka,1,* Marta Kot,1,* and Marcin Majka1

Abstract

The need to search for new, alternative treatments for various diseases has prompted scientists and physicians to focus their attention on regenerative medicine and broadly understood cell therapies. Currently, stem cells are being investigated for their potentially widespread use in therapies for many untreatable diseases. Nowadays modern treatment strategies willingly use mesenchymal stem cells (MSCs) derived from different sources. Researchers are increasingly aware of the nature of MSCs and new possibilities for their use. Due to their properties, especially their ability to self-regenerate, differentiate into several cell lineages and participate in immunomodulation, MSCs have become a promising tool in developing modern and efficient future treatment strategies. The great potential and availability of MSCs allow for their various clinical applications in the treatment of many incurable diseases. In addition to their many advantages and benefits, there are still questions about the use of MSCs. What are the mechanisms of action of MSCs? How do they reach their destination? Is the clinical use of MSCs safe? These are the main questions that arise regarding MSCs when they are considered as therapeutic tools. The diversity of MSCs, their different clinical applications, and their many traits that have not yet been thoroughly investigated are sources of discussions and controversial opinions about these cells. Here, we reviewed the current knowledge about MSCs in terms of their therapeutic potential, clinical effects and safety in clinical applications.

PMID: 31018669
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان