نقش سلول های بنیادی مزانشیمی در آترواسکلروزیس: چشم اندازهای درمانی از طریق تعدیل التهاب

تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

آترواسکلروزیس یک بیماری مزمن التهابی است که عمدتا اینتمیا شریانی را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری در افراد میان سال و پیر با یک یا تعداد بیشتری ریسک فاکتور قلبی عروقی از جمله دیس لیپدمیا، فشار خون بالا، دیابت، سیگار، چاقی و ... بیشتر شایع است. شروع و تکوین آترواسکلروزیس با اجزای ایمنی متعدد از جمله نفوذ سلول های التهابی، سلول های فوم مشتق از منوسیت/ماکروفاژ و سیتوکین ها و شیموکین های التهابی همراه است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از منابع بافتی متعددی در بدن منشا می گیرند و دارای مشخصه های خودنوزایی و تمایز چند توانی هستند. هم چنین آن ها دارای ویژگی های تعدیل کنندگی ایمنی و ضد التهابی هستند. اخیرا، نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی دارای یک نقش تنظیمی در سطح لیپید پلاسما هستند. علاوه بر این، سلول های بنیادی مزانشیمی نشان داده اند که دارای پتانسیل های امیدوار کننده ای از منظر استراتژی های درمانی برای بیماری های متعدد از جمله بیماری های مربوط به اجزای التهابی هستند. با توجه به این امر، پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی به بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس به عنوان استراتژی جدیدی در درمان این بیماری پیشنهاد شده است. در این مطالعه مروری ما پیشرفت های موجود را با توجه به سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان آترواسکلروزیس خلاصه می کنیم.

J Clin Med. 2019 Sep; 8(9): 1413.

Published online 2019 Sep 8. doi: 10.3390/jcm8091413

PMCID: PMC6780166

The Role of Mesenchymal Stem Cells in Atherosclerosis: Prospects for Therapy via the Modulation of Inflammatory Milieu

Armita Mahdavi Gorabi,1 Maciej Banach,2,3 Željko Reiner,4 Matteo Pirro,5 Saeideh Hajighasemi,6 Thomas P. Johnston,7 and Amirhossein Sahebkar8,9,10,*

Abstract

Atherosclerosis is a chronic, inflammatory disease that mainly affects the arterial intima. The disease is more prevalent in middle-age and older individuals with one or more cardiovascular risk factors, including dyslipidemia, hypertension, diabetes, smoking, obesity, and others. The beginning and development of atherosclerosis has been associated with several immune components, including infiltration of inflammatory cells, monocyte/macrophage-derived foam cells, and inflammatory cytokines and chemokines. Mesenchymal stem cells (MSCs) originate from several tissue sources of the body and have self-renewal and multipotent differentiation characteristics. They also have immunomodulatory and anti-inflammatory properties. Recently, it was shown that MSCs have a regulatory role in plasma lipid levels. In addition, MSCs have shown to have promising potential in terms of treatment strategies for several diseases, including those with an inflammatory component. In this regard, transplantation of MSCs to patients with atherosclerosis has been proposed as a novel strategy in the treatment of this disease. In this review, we summarize the current advancements regarding MSCs for the treatment of atherosclerosis.

PMID: 31500373
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان