روندهای فعلی و چشم اندازهای آینده سلول های بنیادی مزانشیمی و اگزوزوم ها در بیماری های قرنیه

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

عملکردهای قرنیه(شفافیت، انعطاف پذیری و انکسار و قدرت مکانیکی) در بسیاری از بیماری های قرنیه از بین می رود اما می تواند بعد از پیوند قرنیه(نفوذ و کراتوپلاستی لاملار) احیا شود. با این حال، کمبود کلی قرنیه های اهدایی قابل پیوند قابل توجه باقی مانده است و بیماران در معرض خطر پاسخ ایمنی طولانی مدت و رد پیوند قرار دارند. مطالعات متنوع تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی چند توان (MSCs) به انواع مختلف سلول های قرنیه را نشان داده اند. با ویژگی های محنصربفرد تعدیل ایمنی، ضد رگزایی و ضد التهابی، آن ها مزیت هایی را در بازسازی قرنیه نشان می دهند. این اثرات به طور گسترده ای بوسیله تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی و پیام رسانی پاراکرینی از طریق اگزوزوم ها وساطت می شود. در کنار ذات عاری از سلول اگزوزوم ها در مهار مشکلات مربوط به کنترل سرنوشت سلول و تومورزایی، محتوای وزیکولی می توانند به طور ژنتیکی برای درمان های بهینه تغییر یابند. داروشناسی و سمیت شناسی، فرآوری های عاری از محصولات جانوری با انتقال دائمی، تولید انبوه همراه قوانین مربوط به GMP و مقرون به صرفه بودن کانون توجهات تحقیقات بوده اند. مسیرهای استفاده از طریق تزریق، استفاده موضعی و/یا زیست داربست های مهندسی شده نیز برای قابلیت کاربردی آن ها در درمان بیماری های قرنیه در نظر گرفته شده اند.

Int J Mol Sci. 2019 Jun; 20(12): 2853.

Published online 2019 Jun 12. doi: 10.3390/ijms20122853

PMCID: PMC6627168

Current Trends and Future Perspective of Mesenchymal Stem Cells and Exosomes in Corneal Diseases

Hassan Mansoor,1,2,3 Hon Shing Ong,1,3 Andri K. Riau,1 Tisha P. Stanzel,1,† Jodhbir S. Mehta,1,3,4,5,* and Gary Hin-Fai Yam1,4,*

Abstract

The corneal functions (transparency, refractivity and mechanical strength) deteriorate in many corneal diseases but can be restored after corneal transplantation (penetrating and lamellar keratoplasties). However, the global shortage of transplantable donor corneas remains significant and patients are subject to life-long risk of immune response and graft rejection. Various studies have shown the differentiation of multipotent mesenchymal stem cells (MSCs) into various corneal cell types. With the unique properties of immunomodulation, anti-angiogenesis and anti-inflammation, they offer the advantages in corneal reconstruction. These effects are widely mediated by MSC differentiation and paracrine signaling via exosomes. Besides the cell-free nature of exosomes in circumventing the problems of cell-fate control and tumorigenesis, the vesicle content can be genetically modified for optimal therapeutic affinity. The pharmacology and toxicology, xeno-free processing with sustained delivery, scale-up production in compliant to Good Manufacturing Practice regulations, and cost-effectiveness are the current foci of research. Routes of administration via injection, topical and/or engineered bioscaffolds are also explored for its applicability in treating corneal diseases.

PMID: 31212734
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان