تولید iPSCs از سلول های پریوستئال آرواره با استفاده از RNA خود همانندسازی کننده

ﺳﻪشنبه، 24 دی 1398 | Article Rating

سلول های پریوستئال آرواره(JPCs) یک منبع سلول بنیادی مناسب را برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان(BTE) ارائه می دهند. با این حال، چالش های مرتبط با تعداد محدود سلول ها، دسته بندی پر استرس سلول ها یا وقوع پیری سلولی طی پاساژ دادن های برون تنی و پتانسیل استخوان زایی غیر کافی برون تنی سلول های پریوستئال آرواره و سایر سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) مشکلات اصلی هستند و نیازمند حل شدن هستند. در این مطالعه، برای اولین بار، سلول های بنیادی پرتوان القایی از سلول های پریوستئال آرواره انسانی تولید شدند تا منبع جدیدی از سلول های بنیادی را برای مهندسی بافت استخوان ارائه دهند. برای این هدف، یک فاکتور بازبرنامه ریزی کننده کد کننده RNA خود همانند سازی کننده غیر تلفیق شونده(srRNA) و پروتئین فلورسنت سبز(GFP) به عنوان گزارشگر برای بدست آوردن JPC-iPSCs  و با یک پروتکل بازبرنامه ریزی بدون سلول فیدر و عاری از محصولات جانوری استفاده شد تا بالاترین استانداردهای ایمنی برای کاربردهای بالینی در آینده رعایت شود. علاوه براین، برای آنالیز پتانسیل این سلول های iPS به عنوان منبع سلول های پیش ساز استخوان زا، JPC-iPSCs به سلول های شبه بنیادی/استرومایی مزانشیمی مشتق از iPSCs یا iMSCs تمایز یافتند و در ادامه تحت شرایط عاری از محصولات جانوری به رده های استخوانی تمایز یافتند. سلول های iMSC تولید شده بیان مارکرها و مورفولوژی سلول های بنیادی مزانشیمی و هم چنین معدنی شدن قوی طی تمایز استخوانی را نشان دادند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان