ویژگی های درمانی سلول های بنیادی مزانشیمی روی آسیب ایسکمی-پرفیوژن مجدد اندام

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 دی 1398 | امتیاز: Article Rating

کمبود اندام های اهدا کننده یکی نگرانی بزرگ جهانی است. نارسایی اندام نیازمند پیوند اندام های دارای عملکرد است. اندام های اهدایی برای دوره های متنوعی از زمان ایسکمی گرم و سرد حفظ می شوند که نیازمند قرار دادن آن ها درون دستگاه حفاظتی است. آسیب ایسکمی و پرفیوژن مجدد اندام ها به دلیل فقدان اکسیژن طی مرحل ایسکمی و هم چنین استرس اکسیداتیو طی مرحله پرفیوژن مجدد اتفاق می افتد. روش شناسایی های مختلفی برای ممانعت یا کاهش سطح آسیب ایجاد شده است. راه حل های حفاظتی ابتدا برای به حداکثر رساندن حفاظت سرمایی استاتیک ایجاد شدند که شامل اضافه کردن ترکیبات شیمیایی متعدد است. فصل بعد حفاظت اندامی بوسیله ماشین پرفیوژن صورت می گیرد، جایی که این ماشین جریان و اکسیژن رسانی برون تنی به این اندام ها را حفظ می کند. علاوه بر این مهار کننده های پروتئین کیناز فعال شونده با میتوژن و مهار کننده های پروتئازوم، سلول های بنیادی مزانشیمی از 13 سال قبل تا کنون برای حفظ اندام ها یا کاهش آسیب های اندامی استفاده می شوند. ثابت شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(مانند سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی مشتق از چربی و سلول های بنیادی بند ناف) ابزارهای قوی در ترمیم اندام های آسیب دیده هستند. این مطالعه مروری روی استفاده از برخی از سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی مشتق از چربی و سلول های بنیادی بند ناف برای مهار یا کاهش آسیب های ناشی از ایسکمی-پرفیوژن مجدد فوکوس خواهد کرد.

Int J Mol Sci. 2019 Nov; 20(21): 5511.

Published online 2019 Nov 5. doi: 10.3390/ijms20215511

PMCID: PMC6862572

Therapeutic Properties of Mesenchymal Stem Cell on Organ Ischemia-Reperfusion Injury

Joan Oliva

Author information Article notes Copyright and License information Disclaimer

Go to:

Abstract

The shortage of donor organs is a major global concern. Organ failure requires the transplantation of functional organs. Donor’s organs are preserved for variable periods of warm and cold ischemia time, which requires placing them into a preservation device. Ischemia and reperfusion damage the organs, due to the lack of oxygen during the ischemia step, as well as the oxidative stress during the reperfusion step. Different methodologies are developed to prevent or to diminish the level of injuries. Preservation solutions were first developed to maximize cold static preservation, which includes the addition of several chemical compounds. The next chapter of organ preservation comes with the perfusion machine, where mechanical devices provide continuous flow and oxygenation ex vivo to the organs being preserved. In the addition of inhibitors of mitogen-activated protein kinase and inhibitors of the proteasome, mesenchymal stem cells began being used 13 years ago to prevent or diminish the organ’s injuries. Mesenchymal stem cells (e.g., bone marrow stem cells, adipose derived stem cells and umbilical cord stem cells) have proven to be powerful tools in repairing damaged organs. This review will focus upon the use of some bone marrow stem cells, adipose-derived stem cells and umbilical cord stem cells on preventing or decreasing the injuries due to ischemia-reperfusion.

PMID: 31694240
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان