مهندسی بافت پوست: بهبودی زخم مبتنی بر استراتژی های درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی

جمعه، 27 دی 1398 | Article Rating

بهبودی طبیعی زخم یک فرایند دینامیک و پیچیده چند فازی شامل برهمکنش های هماهنگ شده بین فاکتورهای رشد، سیتوکین ها، شیموکین ها و سلول های متنوع است. هر نارسایی در این فازها ممکن است منجر به مزمن شدن شدن زهم و تشکیل اسکارهای غیر طبیعی شود. زخم های مزمن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا آن ها نیازمند درمان های مکرر و هزینه های پزشکی قابل توجه هستند. بنابراین، تلاش های زیادی روی ایجاد رویکردهای درمانی جدید برای درمان ها زخم ها فوکوس کرده است. استراتژی های درمانی مبتنی بر سلول های بنیادی برای درمان این زخم ها پیشنهاد شده اند. آن ها پتانسیل قابل توجهی را برای بهبود نرخ و کیفیت بهبودی و بازسازی زخم پوست نشان داده اند. با این حال، چالش های زیادی برای استفاده از سلول های بنیادی در بازسازی پوست وجود دارد. در این مطالعه مروری، ما برخی از مجموعه داده های منتشر شده در مورد استفاده از سلول های بنیادی جنینی، سلول های بنیادی پرتوان القایی و سلول های بنیادی بالغ در بهبودی زخم را ارائه می کنیم. علاوه بر این، ما زاویه های مختلفی را بحث خواهیم کرد که به موجب آن این سلول ها می توانند در ویژگی های منحصربفرد مشارکت کنند و موانع موجود را نشان دهند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان