ارزیابی اثرات سمی اکراتوکسین A در سلول های بنیادی جنینی انسانی

جمعه، 27 دی 1398 | Article Rating

اکراتوکسین A یا OTA یک مایکوتوکسین تولید شونده بوسیله گونه های مختلف Aspergillus و Penicillium است و به عنوان یک آلودگی شایع در غذا و غذای جانوران در سراسر دنیا محسوب می شود. از طرف دیگر، سلول های بنیادی جنینی انسانی(hESCs) به عنوان یک مدل ارزشمند برای ارزیابی سمیت جنینی در نظر گرفته می شوند. در این مطالعه، ما اثرات به طور بالقوه سمی اکراتوکسین A در سلول های بنیادی جنینی انسانی را ارزیابی می کنیم. با استفاده از تکنیک های کشت برون تنی، مارکرهای سلولی خاص و رویکردهای زیستی مولکولی ما دریافتیم که اکراتوکسین A اثرات سمی ملایمی را در سلول های بنیادی جنینی انسانی تولید می کند که از طریق مهار چسبندگی، بقا و تکثیر سلول در یک روش وابسته به دوز صورت می گیرد. بنابراین، ما نشان می دهیم که سلول های بنیادی جنینی یک مدل انسانی و سلولی ارزشمند را برای مطالعات سمیت شناسی با توجه به مرحله پیش لانه گزینی تکوین جنین انسانی ارائه می دهند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان