ویژگی های تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت دندانی: کاربرد در بیماری و بازسازی بافت

جمعه، 04 بهمن 1398 | Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به عنوان ابزاری جذاب برای بازسازی بافت مورد توجه قرار گرفته اند و دارای توانایی تعدیل ایمنی قویی هستند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت دندانی می توانند از منابع مختلفی مانند پالپ ندان، لیگامنت پریودنتال، دندان شیری، پاپیلای رأسی، فولیکول های دندانی و لثه جداسازی شوند. طبق مطالعات برون تنی بی شمار، اثر سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی روی سلول های ایمنی ممکن است به فاکتورهای متعددی مانند مجموعه های آزمایشگاهی، منبع بافتی سلول های بنیادی مزانشیمی و نوع آماده سازی سلولی ایمنی بستگی داشته باشد. اغلب مطالعات نشان داده است که فعالیت های تعدیل کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی قویا بوسیله سلول های ایمنی فعال شده تنظیم می شود. سلول های بنیادی مزانشیمی اغلب اثرات سرکوب کنندگی ایمنی را اعمال می کنند که این امر به سرکوب فعالیت سلول های ایمنی منجر می شود. بنابراین، برهمکنش دو طرفه بین سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی و سلول های ایمنی یک مکانیسم برجسته ارائه می دهند که به طور بالقوه ای در هموستازی بافتی و پیشرفت بیماری های التهابی مشارکت می کنند. اگرچه پتانسیل تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی دندانی به طور گسترده ای در شرایط برون تنی بررسی شده است، نقش درون تنی آن ها ناشناخته باقی مانده است. مطالعات اندکی گزارش کرده اند که سلول های بنیادی مزانشیمی جداسازی شده از بافت های دندانی ملتهب، توانایی تعدیل ایمنی مختل شده ای دارا هستند. علاوه بر این، بیان برخی از پروتئین های تنظیم کننده ایمنی در بیماری های پریودنتال تقویت می شوند و حتی برخی ارتباطات را با شدت بیماری نشان می دهند. تعدیل ایمنی مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی، ممکن است نقش ضروری را در بازسازی بافت های دندانی مختلف بازی کنند. بنابراین، استراتژی های مبتنی بر تعدیل ایمنی ممکن است یک ابزار امیدوار کننده در دندانپزشکی بازسازی کننده باشند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان