مس مهاجرت سلول های بنیادی مشتق از چربی را بوسیله تقویت فسفریلاسیون ویمنتین-Ser39 افزایش می دهد

جمعه، 04 بهمن 1398 | Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای برای کاربرد در سلول درمانی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یک مانع قابل توجه در مورد این سلول ها در پاسخ به آسیب بافتی، کارایی پایین آن ها در خانه گزینی است. مطالعه حاضر به منظور کشف یک رویکرد احتمالی برای پیشبرد مهاجرت سلول های بنیادی مزانشیمی صورت گرفت. کشت های اولیه سلول های بنیادی مشتق از چربی رتی(rADSCs) در محیط L-DMEM استاندارد کامل شده با مس یا بدون مس و در غلظت نهایی 20 میکرومولار در کشت، کشت شدند. آنالیزهای ترانس ول و سنجش بهبودی زخم نشان داد که مکمل مس، مهاجرت rADSCs در کشت را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. آنالیزهای بیشتر نشان داد که مس، فسفریلاسیون ویمنتین Ser39 را تحریک کرد. جهش نقطه ای ویمنتین Ser39 بوسیله جایگزینی سرین با آلانین مانع از مهاجرت افزایش یافته با مس در rADSCs شد. بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که مس مهاجرت rADSCs در کشت را حداقل تا حدی از طریق تحریک مسی فسفریلاسیون ویمنتین Ser39 افزایش می دهد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان