مکانیسم های پیشتیبانی استفاده بالقوه از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در سایکوکاردیولوژی

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

برخلاف تلاش های بزرگ صورت گرفته در سال های اخیر، بیماری های قلبی عروقی به صورت شایع ترین و کشنده ترین بیماری در سراسر جهان باقی مانده است. ثابت شده است که درمان های دارویی، مداخله ای و جراحی  تا حدی برای اغلب بیماران راضی کننده هستند. دلیل اصلی دخیل در پیش آگهی این بیماری ها نرخ عوارض جانبی بالای بیماری های قلبی عروقی و بیماری های ذهنی است که نیاز به رویکردهایی در کاردیولوژی روانی را ضروری می سازد. از آن جایی که اختلالات روانی و بیماری های قلبی عروقی می توانند به صورت دو جهته روی یکدیگر اثر می گذارند، ایجاد درمان های جدیدی که هر دو سیستم را به طور هم زمان هدف قرار دهند الزامی است. بنابراین، سلول درمانی های خلاقانه به امیدوار کننده ترین استراتژی درمانی در کاردیولوژی روانی تبدیل شده اند. سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(BM-MSCs)،  در بین همه انواع مختلف سلول های بنیادی، به دلیل مزیت های منحصربفردشان از منظر ملاحظات اخلاقی، ایمنی زایی پایین و سادگی آماده سازی بیشترین توجه را بخود جلب کرده اند. در این مطالعه، ما مقالات و کارآزمایی های اخیر را مورد بررسی قرار می دهیم تا اطلاعات و پیشرفت های بدست آمده تا کنون را خلاصه کنیم. علاوه براین، ما سهولت کاربرد بالینی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در زمینه کاردیولوژی روانی را مورد بحث قرار می دهیم.

Am J Transl Res. 2019; 11(11): 6717–6738.

Published online 2019 Nov 15.

PMCID: PMC6895510

Mechanisms supporting potential use of bone marrow-derived mesenchymal stem cells in psychocardiology

Jianyang Liu, Lijun Zhang, and Meiyan Liu

Abstract

Despite great efforts made in recent years, globally cardiovascular disease (CVD) remains the most common and devastating disease. Pharmacological, interventional and surgical treatments have proved to be only partly satisfactory for the majority of patients. A major underlying cause of poor prognosis is a high comorbidity rate between CVD and mental illness, which calls for the approaches of psychocardiology. As psychiatric disorders and CVD can influence each other bidirectionally, it is necessary to develop novel therapies targeting both systems simultaneously. Therefore, innovative stem cell (SC) therapy has become the most promising treatment strategy in psychocardiology. Bone marrow-derived mesenchymal stem/stromal cells (BM-MSCs), among all different types of SCs, have drawn the most attention due to unique advantages in terms of ethical considerations, low immunogenicity and simplicity of preparation. In this review, we survey recent publications and clinical trials to summarize the knowledge and progress gained so far. Moreover, we discuss the feasibility of the clinical application of BM-MSCs in the area of psychocardiology.

PMID: 31814884
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان