اثر حفاظت انجمادی روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان: یک مطالعه سیستمیک

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) یک ابزار ارزشمند را در زمینه سلول درمانی ارائه می دهند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان(hBM-MSCs)، یکی از شایع ترین انواع سلول های مورد استفاده در کارآزمایی های بالینی هستند. این سلول ها در حال حاضر برای درمان طیف وسیعی از بیماری ها و مشکلات مطالعه شده و تست شده اند. در دسترس بودن آینده درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی برای عموم، نیازمند فرایندهای انتقالی قوی و منطقی است. حفاظت انجمادی یک گلد استاندارد در ذخیره سازی و انتقال سلول محسوب می شود اما اثرات آن روی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان(BM-MSCs) هنوز به خوبی اثبات نشده است. یک مطالعه سیستمیک مروری برای ارزیابی اثر حفاظت انجمادی روی BM-MSCs انجام پذیرفت و تلاش شد دلایل پشت پرده برخی از نتایج ضد و نقیض گزارش شده در مطالعات را کشف کنیم. 41 مطالعه برون تنی آنالیز شد و نتایج آن ها با توجه ویژگی های سلول هایی که آن ها ارزیابی کردند سازماندهی شد. نتیجه گرفته شد که حفاظت انجمادی مورفولوژی سلول های BM-MSCs، بیان مارکرهای سطحی، تمایز و یا پتانسیل تکثیری آن ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. با این حال، نتایج مختلفی با توجه به اثر روی توانایی کلونی زایی و اثر روی زنده مانی، چسبندگی و مهاجرت، ثبات ژنومی و عملکرد پاراکرینی وجود دارد که با توجه به کنترل کردن بسیار متنوع فرایندهای حفاظت انجمادی و به دلیل فقدان سنجش های استانداردسازی شده تعریف نشده اند.

J Transl Med. 2019; 17: 397.

Published online 2019 Nov 29. doi: 10.1186/s12967-019-02136-7

PMCID: PMC6883667

The impact of cryopreservation on bone marrow-derived mesenchymal stem cells: a systematic review

Soukaina Bahsoun,1 Karen Coopman,2 and Elizabeth C. Akam 1

Abstract

Mesenchymal stem cells (MSCs) represent an invaluable asset for the field of cell therapy. Human Bone marrow-derived MSCs (hBM-MSCs) are one of the most commonly used cell types in clinical trials. They are currently being studied and tested for the treatment of a wide range of diseases and conditions. The future availability of MSCs therapies to the public will require a robust and reliable delivery process. Cryopreservation represents the gold standard in cell storage and transportation, but its effect on BM-MSCs is still not well established. A systematic review was conducted to evaluate the impact of cryopreservation on BM-MSCs and to attempt to uncover the reasons behind some of the controversial results reported in the literature. Forty-one in vitro studies were analysed, and their results organised according to the cell attributes they assess. It was concluded that cryopreservation does not affect BM-MSCs morphology, surface marker expression, differentiation or proliferation potential. However, mixed results exist regarding the effect on colony forming ability and the effects on viability, attachment and migration, genomic stability and paracrine function are undefined mainly due to the huge variabilities governing the cryopreservation process as a whole and to the lack of standardised assays.

PMID: 31783866
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان