فناوری های میکروفلوئیدیک برای مهندسی تجمعات سلول های بنیادی مزانشیمی-کاربردها و مزایا

تاریخ انتشار: جمعه 18 بهمن 1398 | امتیاز: Article Rating

کشت سلولی سه بعدی و تشکیل تجمعات چند سلولی بر رویکردهای تک لایه متداول ارجحیت دارند که این بدلیل تقلید بهتر شرایط درون تنی و بنابراین عملکردهای یک بافت است. توجه قابل ملاحظه ای به طراحی روش های موثر برای تشکیل سریع تجمعات چند سلولی با اندازه یک دست معطوف شده است. فناوری میکروفلوئیدیک پلت فرمی از فناوری هایی را توصیف می کند که شامل ریز کانال ها برای دستکاری شمار اندکی از مواد با ویژگی های منحصربفرد و قابلیت های مناسب برای مطالعات زیستی است. فوکوس این مطالعه مروری نشان دادن مطالعات اخیر است که از میکروفلوئیدیک و به طور ویژه نوع مبتنی بر قطره برای تشکیل، کشت و بدست آوردن تجمعات سلول های بنیادی مزانشیمی و متعاقب آن کاربرد در زیست شناسی سلول های بنیادی، مهندسی بافت و غربالگری های دارویی استفاده کرده اند. میکروفلوئیدیک های مبتنی بر قطره می توانند برای تشکیل میکروژل ها به عنوان ناقلی برای انتقال سلول ها و هم چنین ارائه سیگنال های زیستی برای بافت هدف با حداقل تهاجم استفاده شوند. میکروژل های حاوی سلول های بنیادی با ویژگی شکل دهی می توانند با تزریق به بافت آسیب دیده به عنوان بلوک های ساختاری هوشمند استفاده شوند و به موجب آن سنگ بنای بازسازی بافتی را ارائه دهند.

Biophys Rev. 2020 Jan 17. doi: 10.1007/s12551-020-00613-8. [Epub ahead of print]

Microfluidic technologies to engineer mesenchymal stem cell aggregates-applications and benefits.

Salehi SS1Shamloo A2Hannani SK1.

Abstract

Three-dimensional cell culture and the forming multicellular aggregates are superior over traditional monolayer approaches due to better mimicking of in vivo conditions and hence functions of a tissue. A considerable amount of attention has been devoted to devising efficient methods for the rapid formation of uniform-sized multicellular aggregates. Microfluidic technology describes a platform of techniques comprising microchannels to manipulate the small number of reagents with unique properties and capabilities suitable for biological studies. The focus of this review is to highlight recent studies of using microfluidics, especially droplet-based types for the formation, culture, and harvesting of mesenchymal stem cell aggregates and their subsequent application in stem cell biology, tissue engineering, and drug screening. Droplet-based microfluidics can be used to form microgels as carriers for delivering cells and to provide biological cues to the target tissue so as to be minimally invasive. Stem cell-laden microgels with a shape-forming property can be used as smart building blocks by injecting them into the injured tissue thereby constituting the cornerstone of tissue regeneration.

PMID: 31953794
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان