دوز پایین وزیکول های خارج سلولی ریکاوری بعد از سکته ایسکمیک را افزایش می دهد

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 اسفند 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی یکی از امیدوار کننده ترین درمان ها در درمان های حفاظت کننده و/یا بازسازی کننده در مدل های جانوری سکته و با استفاده از یک دوز 100 میکروگرمی را نشان می دهند. با این حال، این که آیا دوز وزیکول های خارج سلولی با نتایج مرتبط است یا خیر، مشخص نیست. این مطالعه در صدد شناسایی دوز بهینه موثر وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بود که ریکاوری عملکردی سکته ساب کورتیکال را افزایش می دهد.

مواد و روش ها:

برای این هدف، دوزهای متنوعی از وزیکول های خارج سلولی در یک مدل اولیگودندروسیتی محروم از گلوکز-اکسیژن برون تنی(OGD) و ایسکمی عصبی تست شدند. حداقل 50 میکروگرم از وزیکول های خارج سلولی برای القای تکثیر و تمایز اولیگودندروسیتی و نورونی در شرایط OGD لازم بود. برای مطالعه درون تنی، رت ها دچار سکته ساب کورتیکال شده و دوزهای مختلف(50، 100 یا 200 میکروگرم) از وزیکول های خارج سلولی قرار گرفتند که به طور درون سیاهرگی بعد از 24 ساعت استفاده شدند.

نتایج:

همه جانوران در گروه های وزیکول خارج سلولی بهبودی قابل توجهی را در تست های عملکردی نشان دادند و این امر با یک افزایش در ارتباطات مسیری و مارکرهای مربوط به ترمیم مغزی و یک کاهش در مرگ سلولی و در بیان مارکرهای مربوط به آستروسیت همراه بود. تکثیر سلولی در گروهی که دوزهای 50 و 100 میکروگرمی را دریافت کردند، افزایش یافت.

جمع بندی:

در مجموع، به نظر می رسد که  50 میکروگرم از وزیکول های خارج سلولی حداقل دوز موثر برای تقویت حفاظت، ترمیم مغز و ریکاوری سکته ایسکمیک ساب کورتیکال باشد.

Stem Cell Res Ther. 2020 Feb 19;11(1):70. doi: 10.1186/s13287-020-01601-1.

Low dose of extracellular vesicles identified that promote recovery after ischemic stroke.

Otero-Ortega L1Laso-García F1Frutos MCG1Diekhorst L1Martínez-Arroyo A1Alonso-López E1García-Bermejo ML2Rodríguez-Serrano M2Arrúe-Gonzalo M1Díez-Tejedor E1Fuentes B3Gutiérrez-Fernández M4.

Abstract

BACKGROUND:

Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles (EVs) are one of the most promising therapeutics in protective and/or regenerative therapy in animal models of stroke using a dose of 100 μg. However, whether EVs dose is related to outcomes is not known. This study aimed to identify the optimal effective dose of EVs from adipose tissue-derived mesenchymal stem cells that promote functional recovery in subcortical stroke.

MATERIALS AND METHODS:

For this purpose, various doses of EVs were tested in an in vitro oxygen-glucose deprivation (OGD) model of oligodendrocytes and neuronal ischemia. At least 50 μg of EVs were necessary to induce proliferation and differentiation of oligodendrocyte and neurons in OGD conditions. For in vivo study, rats were subjected to subcortical stroke and various doses (50 μg, 100 μg, or 200 μg) of EVs were intravenously administered after 24 h.

RESULTS:

All the animals in the EV groups showed significant improvement in functional tests, with an increase in tract connectivity and brain repair-associated markers, and a decrease in cell death and in astrocyte-marker expression. Cell proliferation was increased in the groups receiving 50 μg and 100 μg doses. Only the 50-μg dose was associated with significant increases in brain-derived neurotrophic factor expression.

CONCLUSION:

In conclusion, 50 μg of EVs appears to be the minimal effective dose to enhance protection, brain repair, and recovery in subcortical ischemic stroke.

PMID: 32075692
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان