ترمیم قلبی: ارتباط پیچیده بین اپی کاردیوم و میوکاردیوم

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 اسفند 1398 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

شواهد قابل توجه از این فرضیه حمایت می کنند که اپی کاردیوم نقش مهمی را در ترمیم و بازسازی قلب دارا است که تا حدی از طریق سلول های پیش سازی است که از طریق گذار اپی تلیالی به مزانشیمی(EMT) به انواع سلول های قلبی تمایز می یابند و تا حدی فاکتورهای پاراکرینی را آزاد می کنند که در ترمیم قلبی مشارکت می کنند. درکنار مشارکت سلولی، یک ارتباط پاراکرین قابل توجه نیز بین اپی کاردیوم و میوکاردیوم وجود دارد که پاسخ بازسازی کنندگی کامل را بهبود می بخشد. مسیرهای پیام رسانی دخیل در این ارتباط و هم چنین فاکتورهای دخیل در ترمیم قلبی و ترشح شده بوسیله سلول های میوکاردی و اپی کاردی متعدد هستند. اخیرا، وزیکول های خارج سلولی مانند اگزوزوم ها که در مایع پری کاردی تجمع پیدا می کنند و قادر به انتقال مولکول های زیست فعال (پروتئین های سیتوزولی، mRNAs، miRNAs و سایر RNAهای غیر کد کننده) هستند که به عنوان میانجی گرهای بالقوه ترمیم اپی کاردی بدنبال آسیب میوکاردی هستند.

جمع بندی:

این مطالعه مروری کوچک، مروری اجمالی بر پیام رسانی اپی کاردی-میوکاردی در تنظیم ترمیم قلبی در بیماری های قلبی ایسکمیک خواهد داشت. در واقع، یک درک دقیق از ارتباط بین سلول های میوکاردی و اپی کاردی و چگونگی دخالت مکانیسم های پاراکرین در قالب بیماری های قلبی ایسکمی می تواند کمک زیادی به ایجاد رویکردهای درمانی جدید برای پیشبرد بقای کاردیومیوسیت ها و بازسازی قلبی بدنبال انفارکته میوکاردی(MI) دهد.

Curr Stem Cell Res Ther. 2020 Feb 18. doi: 10.2174/1574888X15666200219105448. [Epub ahead of print]

Cardiac Repair: the intricate crosstalk between the epicardium and the myocardium.

Pellegrini L1Foglio E1Pontemezzo E2Germani A3Russo MA3Limana F4.

Abstract

BACKGROUND:

Substantial evidences support the hypothesis that the epicardium has a role in cardiac repair and regeneration in part providing, by epithelial to mesenchymal transition (EMT), progenitor cells that differentiate into cardiac cell types and in part releasing paracrine factors that contribute to cardiac repair. Beside cell contribution, a significant paracrine communication occurs between the epicardium and the myocardium that improves the whole regenerative response. Signaling pathways underlying this communication are multiple as well as soluble factors involved in cardiac repair and secreted both by myocardial and epicardial cells. Most recently, extracellular vesicles, i.e. exosomes, that accumulate in the pericardial fluid (PF) and are able to transport bioactive molecules (cytosolic proteins, mRNAs, miRNAs and other non-coding RNAs), have been also identified as potential mediators of epicardial-mediated repair following myocardial injury.

CONCLUSIONS:

This mini review provides an overview of the epicardial-myocardial signaling in regulating cardiac repair in ischemic heart diseases. Indeed, a detailed understanding of the crosstalk between myocardial and epicardial cells and how paracrine mechanisms are involved in the context of ischemic heart diseases would be of tremendous help in developing novel therapeutic approaches to promote cardiomyocytes survival and heart regeneration following myocardial infarction (MI).

Copyright© Bentham Science Publishers; For any queries, please email at epub@benthamscience.net.

PMID: 32072905
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان