پیشرفت در درمان بازسازی کننده: مطالعه ای روی تاریخچه و جهت گیری های آینده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

پیش بینی های عظیم جهانی برای بی خطر بودن و موثر بودن درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی وجود دارد. مطالعات پیش بالینی بی شماری، نتایج ترغیب کننده ای را در مورد پتانسیل درمانی انواع مختلف سلول ها از جمله سلو لهای بنیادی مشتق از بافت ارائه کرده اند. شواهد نوظهور در زمینه های مختلف تحقیقاتی نشان می دهد که انواع متعدد سلول ها بی خطر هستند، در حالی که کاربرد و موثر بودن درمانی آن ها چالش برانگیز باقی مانده است. نشان داده شده است که فاکتورهای متعددی نتایج درمانی را تحت تاثیر قرار می دهند که شامل سازگاری ایمنی و پتانسیل آن ها است که این با تنوع در منشا بافتی، روش شناسی برون تنی برای آماده سازی و مدیریت سلول ها مرتبط است. این ارتباط مروری اجمالی بر داده های موجود مربوط به انواع مختلف سلول ها ارائه می دهد که برای درمان بازسازی کننده به طور بالقوه ای امیدوار کننده هستند. به عنوان یک مورد در این دیدگاه؛ تمایلات اخیر در تحقیقات و تکوین سلول های بنیاید مزانشیمی(MSCs) برای سلول درمانی به طور دقیق در نظر گرفته شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی می توانند از انواع مختلف بافت ها و اندام ها در بدن انسان از جمله مغز استخوان، چربی، سینوویوم و بافت های پری ناتال جداسازی شوند. با این حال، محصولات سلول های بنیادی مزانشیمی از مشتق از منابع بافتی مختلف، سطوح منحصربفرد و متنوعی از توانایی های بازسازی کننده را نشان می دهند. این مطالعه در نهایت روی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(ASCs) با ویژگی های منحصربفردی مانند دسترس پذیری آسان تر و فراوانی، تکثیر عالی و ظرفیت های تمایز، ایمنی زایی پایین، تعدیل ایمنی و بسیاری از ویژگی های تروفیک فوکوس می کند. مناسب بودن و کاربرد سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی و استراتژی ها برای بهبود ظرفیت های بازسازی کنندگی ذاتی سلول های بنیادی، به طور عمومی در بین سایر سلول ها مورد تاکید قرار گرفته است.

Regen Ther. 2020 Feb 20;14:136-153. doi: 10.1016/j.reth.2020.01.004. eCollection 2020 Jun.

Advances in regenerative therapy: A review of the literature and future directions.

Ntege EH1,2Sunami H2Shimizu Y1.

Abstract

There is enormous global anticipation for stem cell-based therapies that are safe and effective. Numerous pre-clinical studies present encouraging results on the therapeutic potential of different cell types including tissue derived stem cells. Emerging evidences in different fields of research suggest several cell types are safe, whereas their therapeutic application and effectiveness remain challenged. Multiple factors that influence treatment outcomes are proposed including immunocompatibility and potency, owing to variations in tissue origin, ex-vivo methodologies for preparation and handling of the cells. This communication gives an overview of literature data on the different types of cells that are potentially promising for regenerative therapy. As a case in point, the recent trends in research and development of the mesenchymal stem cells (MSCs) for cell therapy are considered in detail. MSCs can be isolated from a variety of tissues and organs in the human body including bone marrow, adipose, synovium, and perinatal tissues. However, MSC products from the different tissue sources exhibit unique or varied levels of regenerative abilities. The review finally focuses on adipose tissue-derived MSCs (ASCs), with the unique properties such as easier accessibility and abundance, excellent proliferation and differentiation capacities, low immunogenicity, immunomodulatory and many other trophic properties. The suitability and application of the ASCs, and strategies to improve the innate regenerative capacities of stem cells in general are highlighted among others.

© 2020 The Japanese Society for Regenerative Medicine. Production and hosting by Elsevier B.V.

PMID: 32110683
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان