پتانسیل پیش بینی نشده برای کشف داروهای عصبی بر مبنای پلت فرم های خود سازمان یابنده hiPSCs

چهارشنبه، 24 اردیبهشت 1399 | Article Rating

سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(hiPSCs) مسیرهای کشف داروی متداول را در سال های اخیر متحول کرده اند. به طور خاص، پیشرفت های اخیر در زیست شناسی hiPSC از جمله فناوری های ارگانوئید، پتانسیل جدیدی را برای کشف داروهای عصبی با توجه به مزیت های واضح بر استفاده از بافت های اولیه تاکید داشته اند. در نظر داشتن بار مالی و اجتماعی مراقبت های سلامتی عصبی در دنیا مهم است زیرا اثر مستقیمی بر امید به زندگی بسیاری از جمعیت ها دارند. نورون های مشتق از iPSCs مشتق از بیماران، ابزار ارزشمندی برای غربالگری های دارویی جدید و رویکردهای پزشکی دقیق محصوب می شوند که به طور مستقیم بار ناشی از شیوع اختلالات عصبی در جمعیت پیر را کاهش می دهند. کشت های سه بعدی خود سازمان یافته یا ارگانوئیدهای مشتق از iPSCs مزیت های کلیدی بر کشت های دو بعدی متداول دارند و ممکن است در سال های پیش رو در زمینه کشف داروها برای اختلالات عصبی بازی را به نفع محققین تغییر دهند.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان