بازبرنامه ریزی غیر ویروسی و سلول های بنیادی پرتوان القایی برای درمان قلبی عروقی

تاریخ انتشار: جمعه 26 اردیبهشت 1399 | امتیاز: Article Rating

برخلاف تلاش های قابل توجهی که به منظور ایجاد درمان ها و رویکردهای جدید صورت گرفته است، بیماری های قلبی هنوز یکی از دلایل اصلی مرگ در سراسر دنیا هستند. فقدان میوسیت ها به دلیل آسیب ایسکمی به صورت یک چالش درمانی بزرگ در آمده است. با این حال، درمان های مبتنی بر سلول برای درمان قلب آسیب دیده امید قابل توجهی را در تحقیقات پایه و کاربردی و در کارآزمایی های بالینی ایجاد کرده است. سلول های بنیاید جنینی با موفقیت برای بهبود نتایج قلبی استفاده شده اند. متاسفانه، درمان با این سلول ها به دلایل اخلاقی و قانونی پیچیده است. پیشرفت اخیر در تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) با استفاده از وکتورهای غیر ویروسی، امکان تولید کاردیومیوسیت ها برای درمان را فراهم کرده است. این مطالعه مروری روی این رویکردهای مبتنی بر عدم تلفیق شدن ویروس برای بازبرنامه ریزی و مزیت های درمانی آن ها برای پزشکی قلبی عروقی فوکوس خواهد کرد.

Differentiation. 2020 Jan 10;112:58-66. doi: 10.1016/j.diff.2019.12.001. [Epub ahead of print]

Non-viral reprogramming and induced pluripotent stem cells for cardiovascular therapy.

Panda A1Gurusamy N2Rajasingh S3Carter HK1Thomas EL4Rajasingh J5.

Abstract

Despite significant effort devoted to developing new treatments and procedures, cardiac disease is still one of the leading causes of death in the world. The loss of myocytes due to ischemic injury remains a major therapeutic challenge. However, cell-based therapy to repair the injured heart has shown significant promise in basic and translation research and in clinical trials. Embryonic stem cells have been successfully used to improve cardiac outcomes. Unfortunately, treatment with these cells is complicated by ethical and legal issues. Recent progress in developing induced pluripotent stem cells (iPSCs) using non-viral vectors has made it possible to derive cardiomyocytes for therapy. This review will focus on these non-integration-based approaches for reprogramming and their therapeutic advantages for cardiovascular medicine.

PMID: 31954271
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان