نقش چند وجهی سلول های بنیادی مزانشیمی در سرطان

یکشنبه، 25 خرداد 1399 | Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، سلول های بنیاید چند توان مشتق از مزودرم هستند که به رده های مزانشیمی متعددی از جمله استئوبلاست ها، آدیپوسیت ها، کندروسیت ها و میوسیت ها تبدیل می شوند. توانایی بالقوه آن ها برای خانه گزینی به تومورها به همراه پتانسیل تمایزی آن ها و  عملکرد سرکوب کنندگی ایمنی شان، سلول های بنیادی مزانشیمی را به عنوان تنظیم کننده های کلیدی سرنوشت تومور معرفی می کند. در این جا ما اطلاعات موجود در مورد دخیل بودن سلول های بنیادی مزانشیمی در فرایندهای پیشبرنده توموری متعدد از جمله رگزایی، گذار اپی تلیالی-مزانشیمی، متاستاز، سرکوب ایمنی و مقاومت درمانی مورد بحث قرار می دهیم. هم ما پتانسیل بالینی درمان مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی برای سرطان را مورد بحث قرار می دهیم.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان