چالش استفاده از iPSCs برای درمان بیماران

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

بکار بردن سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) در تحقیقات زیست پزشکی از بیش از یک دهه قبل منجر به یک جهش بزرگ رو به جلو در زمینه بسیار امیدوار کننده پزشکی شخصی شده است. این روزها، ما بیش از هر زمان دیگر به بیماران نزدیک شده ایم. امروزه مثال های متعددی از کاربرد iPSCs در کارآزمایی های بالینی و غربالگری های دارویی وجود دارد. با این حال، هنوز موانع زیادی برای برداشته شدن وجود دارد. در این مطالعه مروری ما توجه ما را روی مزیت های استفاده از فناوری سلول های بنیادی پرتوان القایی در بالین تمرکز می کنیم و تمام موانع موجودی که می توانند این راه امیدوار کننده به سمت بیماران را سد کنند را بیان می کنیم.

Int J Mol Sci. 2019 Dec 13;20(24):6305. doi: 10.3390/ijms20246305.

The Challenge of Bringing iPSCs to the Patient

María Del Carmen Ortuño-Costela 1 2Victoria Cerrada 2Marta García-López 2M Esther Gallardo 2 3

Abstract

The implementation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) in biomedical research more than a decade ago, resulted in a huge leap forward in the highly promising area of personalized medicine. Nowadays, we are even closer to the patient than ever. To date, there are multiple examples of iPSCs applications in clinical trials and drug screening. However, there are still many obstacles to overcome. In this review, we will focus our attention on the advantages of implementing induced pluripotent stem cells technology into the clinics but also commenting on all the current drawbacks that could hinder this promising path towards the patient.

PMID: 31847153
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان