مدل سازی بیماری آلزایمر با استفاده از سلول های مغزی مشتق از iPSC

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

بیماری آلزایمر یک اختلال مخرب عصبی است که درمانی ندارد. درمان های امیدوار کننده زیادی در مدل های جونده بیماری آلزایمر کارآمد نشان داده اند اما در بیماران انسانی سودمند نبوده اند. گرچه امید زیادی وجود دارد که مداخلات قبلی با درمان های موجود نتایج را بهبود ببخشد ، اما به طور فزاینده ای مشخص است که رویکردهای جدید برای درک و مبارزه با پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر مورد نیاز است. فناوری های سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSCs)، چهره تحقیقات پیش بالینی را تغییر داده است و انواع سلول های مشتق از iPSCs برای مطالعه طیف وسیعی از شرایط انسانی از جمله بیماری های مخرب عصبی استفاده شده اند. همه انواع سلول های اصلی مغز در حال حاضر می توانند از سلول های iPS تولید شوند و این در حالی است که سیستم های هم کشیده به طور فزاینده پیچیده ای برای تسهیل تحقیقات علوم عصبی ایجاد شده اند. بسیاری از عملکردهای سلولی که در بیماری آلزایمر مختل شده اند می توانند با در شرایط برون تنی با استفاده از سلول های مشتق از iPSCs شبیه سازی شوند و پلت فرم های هم کشتی منجر به رسیدن به دیدگاه هایی در مورد برهمکنش های پیچیده ای شده اند که بین انواع سلول های مغزی در طی تخریب عصبی رخ می دهند. علاوه بر این، سیستم های مبتنی بر iPSCs و ابزارهای ویرایش ژنومی در درک نقش ژن ها و موتاسیون های بی شمار جدید و تعدیل کردن خطر بیماری آلزایمر در دهه گذشته حیاتی بوده اند. در حالی که هنوز در ابتدای راه قرار داریم، این فناوری های مبتنی بر iPSC در حال تکوین، امید زیادی را برای افزایش تلاش ها در مقابله با بیماری آلزایمر و سایر اختلالات مخرب عصبی ایجاد کرده اند.

Mol Psychiatry. 2020 Jan;25(1):148-167. doi: 10.1038/s41380-019-0468-3. Epub 2019 Aug 7.

Modeling Alzheimer's Disease With iPSC-derived Brain Cells

Jay Penney 1William T Ralvenius 1Li-Huei Tsai 2

Abstract

Alzheimer's disease is a devastating neurodegenerative disorder with no cure. Countless promising therapeutics have shown efficacy in rodent Alzheimer's disease models yet failed to benefit human patients. While hope remains that earlier intervention with existing therapeutics will improve outcomes, it is becoming increasingly clear that new approaches to understand and combat the pathophysiology of Alzheimer's disease are needed. Human induced pluripotent stem cell (iPSC) technologies have changed the face of preclinical research and iPSC-derived cell types are being utilized to study an array of human conditions, including neurodegenerative disease. All major brain cell types can now be differentiated from iPSCs, while increasingly complex co-culture systems are being developed to facilitate neuroscience research. Many cellular functions perturbed in Alzheimer's disease can be recapitulated using iPSC-derived cells in vitro, and co-culture platforms are beginning to yield insights into the complex interactions that occur between brain cell types during neurodegeneration. Further, iPSC-based systems and genome editing tools will be critical in understanding the roles of the numerous new genes and mutations found to modify Alzheimer's disease risk in the past decade. While still in their relative infancy, these developing iPSC-based technologies hold considerable promise to push forward efforts to combat Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders.

PMID: 31391546
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان