وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیری

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

پیری با شیوع بالای بیماری های مزمن مخرب که بخش اعظم بار فزاینده عوارض جانبی را در جمعیت شناسی رو به رشد افراد پیر را تجربه می کنند، همراه است. کهنسالی یک فرایند پیچیده است که شامل مکانیسم های خودمختار سلولی و غیر مستقل است که در آن پیری نقش مهمی را بازی می کند. پیری بوسیله از دست رفتن پتانسیل تکثیر، مقاومت به مرگ سلولی ناشی از آپوپتوز و بیان فنوتیپ های ترشحی مربوط به پیری(SASP) مشخص می شود. SASP شامل سیتوکین ها و شیموکین های پیش التهابی، پروتئازهای آسیب رسان به بافت، فاکتورهای رشد است که همه آن ها در تغییر ریز محیط بافتی و از دست رفتن هموستازی بافتی دخیل هستند. شواهد نوظهور نشان می دهد که در تغییر در تعداد و ترکیب وزیکول های خارج سلولی(EVs) آزاد شده بوسیله سلول های پیر در عوارض جانبی مربوط به پیری دخیل هستند. علاوه بر این، تغییرات مربوط به پیری در سلول های بنیادی/استرومایی مزانشیمی(MSCs) با عملکردهای مختل شده مرتبط است. از دست رفتن سلول های بنیادی دارای عملکرد که لازمه حفظ هموستازی بافتی هستند احتمالا به طور مستقیم در پیری مشارکت دارد. در این مطالعه مروری، ما روی مشخصه ها و نقش وزیکول های خارج سلولی جداسازی شده از سلول های بنیادی مزانشیمی پیر، اثر بالقوه وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیری فوکوس خواهیم کرد و پتانسیل درمانی آن ها برای بهبود بیماری های مرتبط با پیری را بحث خواهیم کرد.

Front Cell Dev Biol . 2020 Feb 21;8:107. doi: 10.3389/fcell.2020.00107. eCollection 2020.

Mesenchymal Stem Cell Derived Extracellular Vesicles in Aging

Jérémy Boulestreau  1 Marie Maumus  1 Pauline Rozier  1 Christian Jorgensen  1   2 Danièle Noël  1   2

Abstract

Aging is associated with high prevalence of chronic degenerative diseases that take a large part of the increasing burden of morbidities in a growing demographic of elderly people. Aging is a complex process that involves cell autonomous and cell non-autonomous mechanisms where senescence plays an important role. Senescence is characterized by the loss of proliferative potential, resistance to cell death by apoptosis and expression of a senescence-associated secretory phenotype (SASP). SASP includes pro-inflammatory cytokines and chemokines, tissue-damaging proteases, growth factors; all contributing to tissue microenvironment alteration and loss of tissue homeostasis. Emerging evidence suggests that the changes in the number and composition of extracellular vesicles (EVs) released by senescent cells contribute to the adverse effects of senescence in aging. In addition, age-related alterations in mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) have been associated to dysregulated functions. The loss of functional stem cells necessary to maintain tissue homeostasis likely directly contributes to aging. In this review, we will focus on the characteristics and role of EVs isolated from senescent MSCs, the potential effect of MSC-derived EVs in aging and discuss their therapeutic potential to improve age-related diseases.

PMID: 32154253
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان