کارآزمایی بالینی CELLTOP: اولین گزارش مربوط به فاز 1 استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اتولوگ در ردمان فلجی ناشی از آسیب ترومایی طناب نخاعی

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 خرداد 1399 | امتیاز: Article Rating

آسیب طناب نخاعی(SCI) یک مشکل مخرب با گزینه های درمانی دارویی محدود برای احیای عملکرد است. رویکردهای بازسازی کننده اخیرا به عنوان یک مکمل برای درمان های استاندارد موجود توجهات را به خود جلب کرده اند. سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی(AD-MSCs) یک منبع سلولی به راحتی در دسترس با ظرفیت تکثیری بالا را ارائه می دهند. مطالعه CELLTOP، یک کارآزمایی بالینی فاز یک بینارشته ای در دست انجام در کلینیک مایو(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03308565)، در حال بررسی بی خطر بودن و کارایی استفاده درون نخاعی AD-MScs اتولوگ در بیمارانی است که دچار آسیب طناب نخاعی شده اند. در این گزارش اولیه، ما نتایج اولین بیمار تیمار شده  را گزارش می کنیم که یک فرد 53 ساله که دچار تصادف شده بود و بوسیله انجمن آسیب طناب نخاعی آمریکا به گرید  A دسته بندی شده بود و بهبودی نورولوژیک را بعد از شش ماه از آسیب نشان داده بود. هر چند در ادامه وی گرید C تشخیص داده شد، اما وی به ویلچر نشینی ادامه داد و به شدت دچار فلجی بود. بعد از ثبت نام در مطالعه، یک نمونه بافت چربی از وی گرفته شد و سلول های بنیادی مزانشیمی از وی جداسازی، تکثیر و فریز شد. طبق پروتکل، بیمار یک تزریق درون نخاعی شامل 100 میلیون AD-MSCs را بعد از ایجاد یک سوراخ استاندارد در ناحیه کمری و در سطح L3-L4 ، 11 ماه بعد از آسیب دریافت کرد. بیمار این رویکرد را به خوبی تحمل کرد و هیچ عارضه جانبی را نشان نداد. علایم بالینی کارایی در ماه های3، 6، 12 و 18 بعد از تزریق هم از نظر حسی و هم از نظر حرکتی و بر مبنای استانداردهای بین المللی برای طبقه بندی عصبی آسیب طناب نخاعی مورد پیگیری قرار گرفت. بنابراین در این فرد مبتلا به آسیب طناب نخاعی تیمار شده، استفاده درون نخاعی AD-MScs امکان پذیری و بی خطر بود و علایم قابل توجهی از بهبودی را در شرایط عصبی فرد نشان داد که تضمین کننده ارزیابی بالینی بیشتر بود.

Mayo Clin Proc . 2020 Feb;95(2):406-414. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.10.008. Epub 2019 Nov 27.

CELLTOP Clinical Trial: First Report From a Phase 1 Trial of Autologous Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Paralysis Due to Traumatic Spinal Cord Injury

Mohamad Bydon  1 Allan B Dietz  2 Sandy Goncalves  3 F M Moinuddin  3 Mohammed Ali Alvi  3 Anshit Goyal  3 Yagiz Yolcu  3 Christine L Hunt  4 Kristin L Garlanger  5 Anna S Del Fabro  5 Ronald K Reeves  5 Andre Terzic  6 Anthony J Windebank  7 Wenchun Qu  8

Abstract

Spinal cord injury (SCI) is a devastating condition with limited pharmacological treatment options to restore function. Regenerative approaches have recently attracted interest as an adjuvant to current standard of care. Adipose tissue-derived (AD) mesenchymal stem cells (MSCs) represent a readily accessible cell source with high proliferative capacity. The CELLTOP study, an ongoing multidisciplinary phase 1 clinical trial conducted at Mayo Clinic (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03308565), is investigating the safety and efficacy of intrathecal autologous AD-MSCs in patients with blunt, traumatic SCI. In this initial report, we describe the outcome of the first treated patient, a 53-year-old survivor of a surfing accident who sustained a high cervical American Spinal Injury Association Impairment Scale grade A SCI with subsequent neurologic improvement that plateaued within 6 months following injury. Although he improved to an American Spinal Injury Association grade C impairement classification, the individual continued to be wheelchair bound and severely debilitated. After study enrollment, an adipose tissue biopsy was performed and MSCs were isolated, expanded, and cryopreserved. Per protocol, the patient received an intrathecal injection of 100 million autologous AD-MSCs infused after a standard lumbar puncture at the L3-4 level 11 months after the injury. The patient tolerated the procedure well and did not experience any severe adverse events. Clinical signs of efficacy were observed at 3, 6, 12, and 18 months following the injection in both motor and sensory scores based on International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury. Thus, in this treated individual with SCI, intrathecal administration of AD-MSCs was feasible and safe and suggested meaningful signs of improved, rather than stabilized, neurologic status warranting further clinical evaluation.

PMID: 31785831
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان