نقش سلول های پدوپلانین مثبت و منفی مشتق از سلول های بنیادی مشتق از چربی در بازسازی لنفاتیک

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشینه: لنفدمای ثانویه یک بیماری مقاوم است که در آن سلول های بنیادی مشتق از چربی برخی از پتانسیل های درمانی را نشان داده اند. با این حال، مکانیسم عمل آن ها به خوبی درک نشده است.

روش ها:نویسندگان سلول های بنیادی مشتق از چربی بیان کننده پدوپلانین را شناسایی کرده اند که به آن ها اجازه داد سلول های بنیادی مشتق از چربی را به گروه های پدوپلانین مثبت و پدوپلانین منفی تقسیم کنند و آن ها در شرایط برون تنی مورد ویژگی یابی قرار دهند. در ادامه آن ها از یک مدل موشی پای عقبی برای لنفدما برای ردیابی سرنوشت سلول های بنیادی مشتق از چربی پدوپلانین مثبت و منفی و دسته بندی نشده در شرایط درون تنی استفاده کردند.

نتایج:زمانی که این سلول ها در شرایط کشت القا شدند، سلول های پدوپلانین مثبت بیان مارکرهای سلول های اندوتلیالی لنفاتیک شامل LYVE-1 را بیش بیان کردند و شکلی مکعبی به خود گرفتند. علاوه بر این، افزایش قابل توجه سیتوکین های رگ لنفی زا در محیط روی پدوپلانین مثبت مشاهده شد. یافته های بالا به میزان زیادی در مورد گروه های پدوپلانین منفی و دسته بندی نشده وجود نداشت. در مدل موشی، سلول های ایمپلنت شده لنفدمای اندام حرکتی را بوسیله پیشبرد رگ لنفی زایی تسکین دادند و بیشترین اثر در گروه پدوپلانین مثبت مشاهده شد. کولوکالیزاسیون ایمنی بیشتر نشان داد که سلول های پدوپلانین مثبت به درون عروق لنفاتیک تلفیق شدند و برای LYVE-1 مثبت بودند.

جمع بندی: این داده ها نشان داد که عمل از طریق مسیرهای پاراکرین و تمایزی در اثرات درمانی به واسطه سلول های بنیادی مشتق از چربی دخیل است. سلول های پدوپلانین مثبت دارای توانایی پاراکرینی و تمایزی لنفاتیک بودند و ممکن است سلول های پیش ساز سلول های اندوتلیالی لنفی را ارائه کنند. سلول های پدوپلانین منفی که نسبت قابل توجهی از سلول های بنیادی مشتق از چربی را تشکیل می دهند، ممکن است نقش پاراکرین مهمی را بوسیله ترشح فاکتورهای مربوط به سلول های بنیادی مزانشیمی بازی می کنند.

Plast Reconstr Surg . 2020 Feb;145(2):420-431. doi: 10.1097/PRS.0000000000006474.

The Roles of Podoplanin-Positive/Podoplanin-Negative Cells From Adipose-Derived Stem Cells in Lymphatic Regeneration

Tingting Dai  1 Zhaohua JiangChunxiao CuiYiyu SunBolun LuHaibo LiWeigang CaoBin ChenShengli LiLifei Guo

Abstract

Background: Secondary lymphedema is a refractory disease, for which adipose-derived stem cells have shown some therapeutic potential. However, the mechanism of this action remains poorly understood.

Methods: The authors identified podoplanin-expressing adipose-derived stem cells, which allowed them to divide adipose-derived stem cells into podoplanin-positive and podoplanin-negative groups that they characterized in vitro. The authors then used a mouse hindlimb model for lymphedema to trace the fate of podoplanin-positive, podoplanin-negative, and unsorted adipose-derived stem cells in vivo.

Results: When induced in culture, podoplanin-positive cells were noted to up-regulate the expression of lymphatic endothelial cell markers, including LYVE-1, and assumed a cobblestone morphology. In addition, a substantial increase in lymphangiogenic cytokines was detected in the podoplanin-positive supernatant. The above findings were largely absent from the podoplanin-negative and unsorted groups. In the mouse model, the implanted cells relieved the limb lymphedema by promoting lymphangiogenesis, with the podoplanin-positive group showing the most significant effect. Immunocolocalization further revealed that the podoplanin-positive cells incorporated into lymphatic vessels were positive for LYVE-1.

Conclusions: These data demonstrated that actions by means of both paracrine and differentiation pathways were involved in the adipose-derived stem cell-mediated therapeutic effects. The podoplanin-positive cells possessed lymphatic paracrine and differentiation abilities and may represent lymphatic endothelial cell precursor cells. The podoplanin-negative cells, which constitute a considerable proportion of the adipose-derived stem cells, may play an important paracrine role by secreting mesenchymal stem cell-related factors.

PMID: 31985635
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان