متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA ویژگی های سلول های بنیادی مزانشیمی را به هم مرتبط می سازند: بازسازی و تعدیل ایمنی

شنبه، 07 تیر 1399 | Article Rating

سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، جمعیتی ناهمگون از سلو لها هستند که می توانند از بافت های مختلف از جمله مغز استخوان، بافت چربی، خون بند ناف و بافت جمجمه ای چهره ای جداسازی شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی طی سال های گذشته به دلیل ظرفیت بازسازی کنندگی شان و عملکردشان در تعدیل ایمنی به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته اند. اساس بازسازی بافتی، پتانسیل سلول ها برای تمایز به رده های سلولی متعدد و تبدیل شدن به انواع متعدد سلول ها است. علاوه بر این، عملکرد تنظیم ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی، دیدگاه هایی را در مورد درمان های معالجه کننده بیماری های ایمنی ارائه کرده اند. متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA، مکانیسم های اپی ژنتیکی مهمی هستند که نشان داده شده است حفظ، تکثیر، تمایز و آپوپتوز سلول های بنیادی جنینی را بوسیله فعال سازی و سرکوب تعدادی از ژن ها تعدیل می کنند. در اغلب مطالعات، هایپر متیلاسیون  DNA با سرکوب ژن همراه است؛ در حالی که هیپومتیلاسیون یا دمتیلاسیون با فعال شدن ژن همراه است. تعادل دینامیک متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA برای تکوین طبیعی پستانداران مورد نیاز است و شروع فنوتیپ های غیر طبیعی را مهار می کند. با این حال، نقش دقیق متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA در بازسازی بافتی مبتنی بر سلول های بنیادی مزانشیمی و تعدیل ایمنی نیازمند بررسی بیشتر است. در این مطالعه مروری، ما بر مبنای مطالعات پیش از این منتشر شده، به بحث در این مورد می پردازیم که چگونه متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA در تمایز سلولی چند رده ای و تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی عمل می کند. علاوه بر این، ما کاربردهای نقش متیلاسیون و دمتیلاسیون DNA در سلول های بنیادی مزانشیمی برای درمان بیماری های متابولیکی و ایمنی را بحث می کنیم.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان