آنتی ژن لوکوسیت انسانی و سلول های قرمز خون زنده مانی سلول های CD34+ خون بند ناف را بعد از ذوب کردن تحت تاثیر قرار می دهند

شنبه، 07 تیر 1399 | Article Rating

پیوند سلول های پیش ساز خون ساز (HPC) یک گزینه درمانی برای بیماری های بدخیم و غیر بدخیم است. خون بند ناف (UCB) یک منبع مهم سلول های پیش ساز خون ساز و به طور عمده برای کودکان بیمار است. نشان داده شده است که تطابق آنتی ژن لوکوسیت انسانی(HLA) و دوز سلولی مهم تریم ویژگی های تاثیر گذار روی نتایج بالینی است. با این حال، تطابق خون بند ناف بوسیله رزولوشن پایین نوع HLA صورت می گیرد و نشان داده است که عدم تطابق مورد توجه قرار نگرفته اثری منفی روی پیوند می گذارد. از آن جایی که ما تفاوت هایی را در زنده مانی CD34+ ها بعد از ذوب کردن خون بند ناف مطابق برای دو بیمار مختلف مشاهده کردیم(p = 0.05)، ما یک ارتباط احتمالی را بین زنده مانی سلول های  CD34+  و HLA فرض کردیم. ما یک مدل خطی چند واریته را انجام دادیم(n = 67) که متشکل از متغیرهای پیش حفاظت انجمادی و رزولوشن بالای ژنوتیپ های HLA به طور مجزا بود. ما دریافتیم که پیش حفاظت انجمادی سلول های قرمز خونی، گرانولوسیت ها و تعداد سلول های CD34+ موجود اثر معناداری روی زنده مانی CD34+ و هم چنین HLA-B یا HLA-C (به ترتیب، R2 = 0.95, p = 0.01; R2 = 0.56, p = 0.007,) دارند. اگرچه HLA-B*40:02 ممکن است اثر منفیی روی زنده مانی سلولی CD34+ داشته باشد، حذف سلول های قرمز خونی به طور قابل توجهی آن را بهبود می بخشد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان