تولید برون تنی سلول های شبه اووسیت و کارایی درون تنی آن ها: چقدر موفق شده ایم

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

طی چند دهه گذشته، سلول درمانی به عنوان یک عامل سودمند برای بسیاری از مشکلات بیماری زا از جمله اختلالات تولید مثلی بانوان رشد کرده است. در این مطالعه مروری، یک توصیف مختصر در مورد استراتژی های موجود که با تکوین برون تنی سلول های شبه اووسیت(OLC) بر مبنای سلول های بنیادی مرتبط هستند، داده شده است. ما سعی داشته ایم که همه ابعاد و بروز رسانی های اخیر در زمینه روش شناسی های تکوینی برون تنی OLC، پروفایل کردن مارکرها، مدل های موجود بیماری و نواقص درونی با فوکوس ویژه روی استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs)، سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) و سلول های بنیادی جنینی(ESCs) را پوشش دهیم. توانایی های تمایزی منابع سلول بنیادی تخمدانی و غیر تخمدانی تحت شرایط متنوع القا، اثرات مختلفی را روی تغییرات ریختی، پیشرفت های مربوط به تکثیر و اندازه، ترشحات هورمونی تحت تحریک گنادوتروپیک و توانایی اووژنز جدید و فولیکولوژنز بعد از پیوند درون تنی نشان داده اند. دستیابی به مشخصه هایی شبیه مورفولوژی شبه اووسیت، افزایش اندازه و شروع میوز موانع اصلی موجود طی اووژنز برون تنی بوده است. شماری از گزارشات فاقد مطالعات درون تنی بوده اند یا ناتوانی عملکردی شان در تولید نوزادان زنده و سالم را نشان داده اند. اگرچه محققین دیدگاه های ارزشمندی را با توجه به گامتوژنز برون تنی بدست آورده اند، هنوز چیزهای زیادی باقی مانده است که برای تولید OLC مشتق از سلول های بنیادی کاملا دارای عملکرد باید انجام داد.

Cells. 2020 Mar; 9(3): 557.

Published online 2020 Feb 27. doi: 10.3390/cells9030557

In Vitro Generation of Oocyte Like Cells and Their In Vivo Efficacy: How Far We have been Succeeded

Dinesh Bharti,1 Si-Jung Jang,1 Sang-Yun Lee,1 Sung-Lim Lee,1 and Gyu-Jin Rho1,2,*

Abstract

In the last few decades, stem cell therapy has grown as a boon for many pathological complications including female reproductive disorders. In this review, a brief description of available strategies that are related to stem cell-based in vitro oocyte-like cell (OLC) development are given. We have tried to cover all the aspects and latest updates of the in vitro OLC developmental methodologies, marker profiling, available disease models, and in vivo efficacies, with a special focus on mesenchymal stem cells (MSCs), induced pluripotent stem cells (iPSCs), and embryonic stem cells (ESCs) usage. The differentiation abilities of both the ovarian and non-ovarian stem cell sources under various induction conditions have shown different effects on morphological alterations, proliferation- and size-associated developments, hormonal secretions under gonadotropic stimulations, and their neo-oogenesis or folliculogenesis abilities after in vivo transplantations. The attainment of characters like oocyte-like morphology, size expansion, and meiosis initiation have been found to be major obstacles during in vitro oogenesis. A number of reports have either lacked in vivo studies or have shown their functional incapability to produce viable and healthy offspring. Though researchers have gained many valuable insights regarding in vitro gametogenesis, still there are many things to do to make stem cell-derived OLCs fully functional.

PMID: 32120836
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان