سلول های بنیادی دهانی در تشکیل استخوان درون دهانی

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

پیشینه:

از دست رفتن استخوان جمجمه چهره، یکی از وقایع شایع است که از نواقص پریودنتال کوچک تا نواقص بزرگی که بدنبال تروما، جراحی و بدریختی های مادرزادی را شامل می شود. ضروری است برای جلوگیری از مشکلات کارکردی و زیبایی شناختی این نواقص با نهایت دقت تشریح شوند. حفره دهان انسان منبع غنی از سلول های بنیادی مزانشیمی است. محققین این سلول ها را جداسازی کرده اند و به طور گسترده ای آن ها را برای ظرفیت برون تنی شان در بازسازی بافت های سفت و نرم مورد مطالعه قرار داده اند. یکی از ویژگی ها به طور گسترده مطالعه شده این سلول ها، پتانسیل استخوان زایی آن ها است. تشکیل استخوان با استفاده از سلول های بنیادی دهانی، نتایج موفقیت آمیزی را در کارآزمایی های جانوری بی شمار نشان داده اند. برخی از مطالعات به ارزیابی پتانسیل آینده ها در انسان پرداخته اند.

تاکید: این مطالعه در صدد بحث در مورد استفاده از سلول های بنیادی دهان انسان، بویژه برای بازسازی استخوان در ناحیه آرواره چهره انسان بود.

جمع بندی:

سلول های بنیادی دهانی، پتانسیل عالی برای تشکیل استخوان دارند و می توانند با موفقیت برای جایگزینی سلول های بنیادی مغز استخوان که به طور متداول استفاده می شوند، بکار برده شوند. برخی از منابع شبیه سلول های بنیادی مشتق از دندان شیری انسانی(SHED)، سلول های بنیادی فولیکول دندان(DFSC)، سلول های بنیادی مشتق از پاپیلای رأسی(SCAP) و سایر منباع نیازمند ارزیابی فراتر از مدل های جانوری هستند و نیازمند مطالعات انسانی برای استفاده بالینی هستند. اغلب مطالعات بالینی ذاتا تصادفی برای استاندارد سازی رویکرد بالینی و تقویت این ادعا که سلول های بنیادی دهانی جایگزینی بالقوه برای سلول های بنیادی مغز استخوان هستند، پیشنهاد شده اند.

J Oral Biosci . 2020 Mar;62(1):36-43. doi: 10.1016/j.job.2019.12.001. Epub 2019 Dec 17.

Oral Stem Cells in Intraoral Bone Formation

Deborah Sybil  1 Vanshika Jain  2 Sujata Mohanty  3 Syed Akhtar Husain  4

Abstract

Background: Craniofacial bone loss is a common phenomenon ranging from small periodontal defects to large defects following trauma, surgery or congenital malformations. It is imperative to address these defects with utmost care and precision to avoid functional and aesthetic problems. The human oral cavity is a rich source of adult mesenchymal stem cells. Researchers have documented their isolation and studied them extensively for their invitro capacity of hard and soft tissue regeneration. One of the widely studied properties is their osteogenic potential. Bone formation using oral stem cells has shown successful results in numerous animal trials. Some studies have progressed to evaluate their future potential in humans.

Highlight: This review aimed at discussing the use of human oral stem cells, specifically for bone regeneration in human maxillofacial region.

Conclusion: Oral stem cells have excellent potential for bone formation and can be successfully used to replace traditionally used bone marrow stem cells. Some sources like stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED), dental follicle stem cells (DFSC), Stem Cells from Apical Papilla (SCAP), and others need assessment beyond animal models and require human studies for clinical use. More clinical trials of randomized nature are suggested to standardize the clinical procedure and strengthen the claim of oral stem cells as potential replacement of bone marrow counterparts.

PMID: 31862388
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان