تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بند ناف به عنوان درمانی بالقوه برای بیماران مبتلا به پنومونی COVID-19

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399 | امتیاز: Article Rating

از زمانی که اولین بیماران در ووهان چین شناسایی شدند، بیماری کروناویروس جدید 2019(COVID-19) به یک شرایط اورژانسی برای سلامت عمومی جهان تبدیل شده است. از آن زمان، هیچ دارو یا واکسن خاصی برای درمان بیماران مبتلا به COVID-19 در دسترس نبوده است. پیشنهاد شده است که سیستم ایمنی و التهاب نقش مرکزی را در بیماری زایی COVID-19 بازی می کنند. نشان داده شده است که سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) دارای عملکرد تعدیل کنندگی ایمنی جامع و قوی هستند. تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی نتایج امیدوار کننده ای را در درمان COVID-19 نشان داده است. در این جا، ما موردی از یک بیماران مبتلا به COVID-19 شدید را گزارش می کنیم که با سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف انسانی (hWJCs) مشتق از یک اهدا کننده سالم در 24 فوریه 2020 در بیمارستان مردمی لیائوچنگ چین تیمار شد. عملکرد و علایم ریوی بیمار مبتلا به پنومونی COVID-19 به طور قابل توجهی دو روز بعد از پیوند hWJC بهبود یافت و 7 روز بعد از درمان ریکاوری شده و از بیمارستان ترخیص شد. بعد از درمان، درصد و تعداد زیر مجموعه های لنفوسیتی(سلول های T CD3+، CD4+ و CD8+) افزایش یافته و سطح اینترلوکین 6، TNF-α و پروتئین C-reactive به طور قابل توجهی بعد از درمان با hWJC کاهش یافت. بنابراین، پیوند درون سیاهرگی hWJCs برای درمان بیماران مبتلا به پنومونی COVID-19، بویژه برای بیماران با شرایط شدید بی خطر و موثر بود. این گزارش پتانسیل تزریق hWJC را به عنوان درمانی موثر برای پنومونی COVID-19 نشان می دهد.

Stem Cell Res Ther . 2020 May 27;11(1):207. doi: 10.1186/s13287-020-01725-4.

Intravenous Infusion of Human Umbilical Cord Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells as a Potential Treatment for Patients With COVID-19 Pneumonia

Yingxin Zhang  1 Jie Ding  1 Shaoda Ren  1 Weihua Wang  1 Yapei Yang  1 Shuangjing Li  1 Min Meng  1 Tiejun Wu  2 Daliang Liu  3 Suochen Tian  2 Hui Tian  2 Shuangfeng Chen  4 Changhui Zhou  5

Abstract

The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) has grown to be a global public health emergency since patients were first detected in Wuhan, China. Thus far, no specific drugs or vaccines are available to cure the patients with COVID-19 infection. The immune system and inflammation are proposed to play a central role in COVID-19 pathogenesis. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been shown to possess a comprehensive powerful immunomodulatory function. Intravenous infusion of MSCs has shown promising results in COVID-19 treatment. Here, we report a case of a severe COVID-19 patient treated with human umbilical cord Wharton's jelly-derived MSCs (hWJCs) from a healthy donor in Liaocheng People's Hospital, China, from February 24, 2020. The pulmonary function and symptoms of the patient with COVID-19 pneumonia was significantly improved in 2 days after hWJC transplantation, and recovered and discharged in 7 days after treatment. After treatment, the percentage and counts of lymphocyte subsets (CD3+, CD4+, and CD8+ T cell) were increased, and the level of IL-6, TNF-α, and C-reactive protein is significantly decreased after hWJC treatment. Thus, the intravenous transplantation of hWJCs was safe and effective for the treatment of patients with COVID-19 pneumonia, especially for the patients in a critically severe condition. This report highlights the potential of hWJC infusions as an effective treatment for COVID-19 pneumonia.

PMID: 32460839
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان