ارگانوئیدهای کلیوی مشتق از سلول های بنیادی: مهندسی عروق

جمعه، 20 تیر 1399 | Article Rating

ارگانوئیدهای کلیوی می توانند از سلول های بنیادی پرتوان انسانی(PSCs) و با استفاده از پروتکل هایی که تکوین جنینی کلیه را شبیه سازی می کنند تولید شوند. بنابراین، ساختارهای کلیوی تولید شده پتانسیل زیادی را برای مدل سازی بیماری، غربالگری دارویی و کاربردهای درمانی احتمالی در آینده ارائه می دهند. به طور هم زمان، استفاده از این ارگانوئیدهای مشتق از سلول های بنیادی پرتوان بدلیل فقدان تمایز بالغ و غیر هدفمند با مشکل روبرو است. در این جا، ما پروتکل های عمده برای تولید ارگانوئیدهای کلیوی از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی را مرور می کنیم، مزیت ها و محدودیت های آن ها را بحث می کنیم. به طور ویژه، ما روی رگزایی ارگانوئیدهای کلیوی فوکوس می کنیم که به نظر می رسد یکی از فاکتورهای حیاتی برای رسیدن به بلوغ و عملکردی بودن ارگانوئیدها است.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان