سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی برای سندرم زجر تنفسی

یکشنبه، 22 تیر 1399 | Article Rating

هدف: بررسی ایمنی، امکان پذیری و عوارض جانبی احتمالی تک دوز از سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی در بیماران با سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید بود

طراحی: فاز یک کارآزمایی بالینی

مجموعه: مرکز پزشکی کاوئوسیونگ تایوان

بیماران: سندرم زجر تنفسی حاد متوسط تا شدید با نسبت PaO2/FIo2 کمتر از 200

مداخلات: مقیاس مقادیر دوز توسط سازمان غذا و داروی تایوان به شرح زیر انجام شد: سه بیمار اول دوز پایین سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی(1.0 × 10 cells/kg) را دریافت کردند و سه بیمار بعدی دوز متوسط(5.0 × 10 cells/kg) و در نهایت سه بیمار آخر دوز بالا(1.0 × 10 cells/kg) را بین دسامبر 2017 و آگوست 2019 دریافت کردند.

اندازه گیری ها و نتایج اصلی: 9 بیمار وارد این بیماری شدند. نرخ مرگ و میر بیمارستانی 3/33 درصد(یک سوم) بود که شامل دو فرد با شوک سپتیک عود کننده و یکی با پنومومدی دیستینوم شدید ناشی از ونتیلاتور و آمفیزم زیر جلدی بود. هیچ عوارض جانبی مربوط به تزریق سلول یا تیمار در هر کدام از بیماران مشاهده نشد. آنالیزهای فلوسایتومتری متوالی بیومارکرهای التهابی موجود در جریان خون (CD14CD33/CD11b+CD16+/CD16+MPO+/CD11b+MPO+/CD14CD33+) و مارکرهای سلول های بنیادی مزانشیمی(CD26+CD45-/CD29+CD45-/CD34+CD45-/CD44+CD45-/CD73+CD45-/CD90+CD45-/CD105+CD45-/CD26+CD45-) به طور قابل توجهی به صورت پیشرونده کاهش یافت(p for trend < 0.001)، در حالی که مارکرهای سلول های ایمنی() به طور قابل توجهی بعد از تزریق سلول افزایش یافت(p for trend < 0.001).

جمع بندی: نتایج این فاز یک کارآزمایی بالینی نشان داد که یک دوز تزریق درون سیاهرگی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بند ناف انسانی بی خطر بود و نتایج مطلوبی را در 9 بیمار مبتلا به سندرم زجر تنفسی حاد نشان داد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان