سلول های بنیادی مزانشیمی: یک راه امیدوار کننده در درمان بیماری پیوند علیه میزبان

چهارشنبه، 25 تیر 1399 | Article Rating

به خوبی مشخص شده است که پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن(allo-HSCT)، یک درمان موثر برای بسیاری از بیماری های خونی بدخیم هستند و برای بیماری های خود ایمن نیز بیش از یک دهه است که استفاده شده اند. این در حالی است که بیماری پیوند علیه میزبان(GVHD) به عنوان یک مشکل خطرناک شایع بعد از پیوند سلول های بنیادی خون ساز آلوژن  رخ می دهد و شدیدا روی کارایی پیوند اثر می گذارد. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از یک منبع ارزشمند می توانند به آسانی جداسازی و تکثیر شوند و ایمنی زایی پایینی داشته شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی دارای عملکردهای پاراکرینی و تنظیم کنندگی ایمنی نیز می باشند و منجر به چشم انداز کاربردی گسترده ای در درمان و مهندسی بافت شده اند. این مطالعه روی عملکرد تنظیم کنندگی ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی، فاکتورهای تاثیر گذار روی سلول های بنیادی مزانشیمی برای اعمال اثرات سرکوب کنندگی ایمنی، کاربرد بالینی سلول های بنیادی مزانشیمی در GVHD و تحقیق روی وزیکول های خارج سلولی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی فوکوس کرده است. آخرین تحقیقات صورت گرفته روی سلول های بنیادی مزانشیمی در زمینه های مربوط نیز مرور شده است.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان