پلاستیسیتی درمانی سلول های بنیادی عصبی

چهارشنبه، 25 تیر 1399 | Article Rating

سلول های بنیادی عصبی(NSCs) توجه علمی و تجاری قابل توجهی را طی 15 سال اخیر بدست آورده اند. با توجه به پلاستیسیته، که به عنوان توانایی برای تبدیل شدن به فنوتیپ های مختلف داخل و خارج سیستم عصبی مرکزی تعریف می شود، با ظرفیت تقریبا نامحدود خود نوزایی و آزادسازی فاکتورهای تروفیک و تعدیل کننده ایمنی و ارائه دینامیک زمانی و فضایی، سلول های بنیادی عصبی برای 1) تست های سمیت عصبی، 2) درمان های سلولی برای درمان بیماری های سیستم عصبی مرکزی 3) مهندسی و ترمیم بافت عصبی 4) اعتبار بخشی و تست هدفمند دارو 5) پزشکی شخصی پیشنهاد شده اند. علاوه بر این، با توجه به افزایش توجه در ایجاد درمان های مبتنی بر سلول برای بیماری های مخرب عصبی هدف، پیشرفت های اخیر در تولید سلول های بنیادی عصبی از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی، آنالوگی از سلول های بنیادی عصبی اندوژن را تولید کرده است. در این جا،  ما درک فعلیی در مورد موضوعات مفهومی و فناوری نوظهور در زمینه سلول های بنیادی عصبی مانند مشخصه یابی عمیق بخش های انسانی، دینامیک فضایی-زمانی تک سلولی، بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک و دستکاری و مونیتور کردن سلول های بنیادی عصبی را مرور خواهیم کرد. در مجموع، این ابعاد در تفکیک بیشتر پلاستیسیته سلول های بنیادی عصبی برای نشان دادن بهتر پتانسیل این سلول ها دخیل است که ممکن است در آینده استراتژی های جدیدی را برای درمان های مغزی ارائه دهد.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان