ترشحات سلولهای استرومایی مزانشیمی برای عفونت های شدید COVID-19: مقدمه ای برای استفاده در درمان

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
از اواخر سال 2019 ، جمعیت جهان با گسترش ویروس کرونای جدید SARS-CoV-2 عامل عفونت COVID-19 مواجه شد. در تقریباً 14٪ از بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید ، عفونت با ایجاد ذات الریه که نیازمند تهویه مکانیکی است پیشرفت می کند. در حال حاضر ، هیچ درمان ضد ویروسی خاصی برای همه گیری COVID-19 پیشنهاد نشده است و راهکارهای درمانی برای مقابله با عفونت فقط حمایتی است. به نظر ما ، ترشحات سلولهای بنیادی مزانشیمی به دلیل اثرات گسترده دارویی که نشان می دهد از جمله ویژگی های ضد التهابی ، تعدیل سیستم ایمنی بدن ، احیا کنندگی ، پیشگیری از رگ زایی و ویژگی ضد فیبروزی می تواند یک روش درمانی جدید در درمان ذات الریه ناشی از COVID-19 ارائه دهد.

Mesenchymal Stromal Cell Secretome for Severe COVID-19 Infections: Premises for the Therapeutic Use
Elia Bari 1, Ilaria Ferrarotti 2, Laura Saracino 3, Sara Perteghella 1 4, Maria Luisa Torre 1 4, Angelo Guido Corsico 2 4
Abstract
From the end of 2019, the world population has been faced the spread of the novel coronavirus SARS-CoV-2 responsible for COVID-19 infection. In approximately 14% of the patients affected by the novel coronavirus, the infection progresses with the development of pneumonia that requires mechanical ventilation. At the moment, there is no specific antiviral treatment recommended for the COVID-19 pandemic and the therapeutic strategies to deal with the infection are only supportive. In our opinion, mesenchymal stem cell secretome could offer a new therapeutic approach in treating COVID-19 pneumonia, due to the broad pharmacological effects it shows, including anti-inflammatory, immunomodulatory, regenerative, pro-angiogenic and anti-fibrotic properties.
PMID: 32283815
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان