آیا روی می تواند یک عنصر مهم در درمان کووید-19 باشد؟

تاریخ انتشار: شنبه 11 مرداد 1399 | امتیاز: Article Rating
بیماری همه گیر فعلی کووید 19 ناشی از SARS-CoV-2 محققان را در سرتاسر جهان ترغیب به یافتن یک درمان ضد ویروسی موثر کرده است. تعدادی از داروهای ضد ویروسی مانند ریباویرین ، رمدسیور ، لپیناویر / ریتونوویر ، آنتی بیوتیک هایی مانند آزیترومایسین و داکسی سایکلین و ضد انگل هایی مانند ایورمکتین برای درمان کووید 19 توصیه شده است. علاوه براین ، استدلال و شواهد کافی پیش بالینی برای استفاده از کلروکین در درمان کووید 19 ارائه شده است. همچنین ، روی توانایی تقویت ایمنی ذاتی و سازگاری را در طی عفونت ویروسی دارد. علاوه بر این ، مکمل روی می تواند به همراه داروهای پیشنهادی و یا توصیه شده، می تواند به نفع درمان کووید 19 باشد. باز هم ، می توان با استفاده از کلروکین به عنوان یک یونوفور اثر بخشی روی را افزایش داد ضمن اینکه روی در داخل سلول آلوده می تواند تکثیر SARS-CoV-2 را متوقف کند. با توجه به این مزایا ، در این مقاله چشم انداز چگونگی و چرایی توجه به عناصر روی به عنوان مکمل درمان کووید 19 توصیف شده است.

Can Zn Be a Critical Element in COVID-19 Treatment?
Mohammad Tariqur Rahman 1 and Syed Zahir Idid2


The current COVID-19 pandemic caused by SARS-CoV-2 has prompted investigators worldwide to search for an effective anti-viral treatment. A number of anti-viral drugs such as ribavirin, remdesivir, lopinavir/ritonavir, antibiotics such as azithromycin and doxycycline, and anti-parasite such as ivermectin have been recommended for COVID-19 treatment. In addition, sufficient pre-clinical rationale and evidence have been presented to use chloroquine for the treatment of COVID-19. Furthermore, Zn has the ability to enhance innate and adaptive immunity in the course of a viral infection. Besides, Zn supplement can favour COVID-19 treatment using those suggested and/or recommended drugs. Again, the effectiveness of Zn can be enhanced by using chloroquine as an ionophore while Zn inside the infected cell can stop SARS-CoV-2 replication. Given those benefits, this perspective paper describes how and why Zn could be given due consideration as a complement to the prescribed treatment of COVID-19.
PMID: 32458149
ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان