تومور درمانی بر پایه اگزوزوم: فرصت ها و چالش ها

تاریخ انتشار: شنبه 12 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating
سابقه و هدف: اگزوزوم ها نقش مهمی در انتقال اطلاعات بین انواع سلول های مختلف دارند ، زیرا مواد را از غشای سلول به سیتوپلاسم منتقل می کنند. آنها نه تنها در عملکردهای طبیعی فیزیولوژیک ، بلکه در بروز و توسعه انواع بیماری ها نیز نقش دارند. سرطان یک مشکل عمده سلامتی است که انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر ، اگزوزوم ها گزینه های جدیدی در تومور درمانی محسوب می شوند.

هدف: مطالعه مروری با تمرکز بر نقش اگزوزوم ها در تومورزایی و ایجاد و امکان درمان تومورها با روش های درمانی برپایه اگزوزوم یا استفاده از اگزوزوم ها به عنوان ناقل.

روش ها: ما مقالات مربوط به منشا بیولوژیکی اگزوزوم ها و عملکرد آنها و رابطه اگزوزوم و تومور را بررسی کردیم.

یافته ها: اگزوزوم ها ارتباط نزدیکی با ایمنی تومور ، رگ زایی ، ریز محیط قبل از متاستاز ، مقاومت در برابر شیمی درمانی ، متابولیسم انرژی و غیره دارند. تومور درمانی بر پایه هدف قرار دادن اگزوزوم ها، توقف ایجاد ، ترشح ، جذب اگزوزوم ها و از بین بردن اگزوزوم های در گردش و توسعه واکسن ضد تومور را شامل می شود. اگزوزوم به عنوان ناقل می تواند داروهای شیمی درمانی ، ژن های درمانی و سایر داروهای درمانی را در سلول های هدف حمل کنند. چشم اندازها و چالش های درمان تومور مبتنی بر اگزوزوم نیز بحث شده است.

نتیجه گیری: اگزوزوم ها در مراحل مختلف ایجاد تومور درگیرند و باید بیشتر به عنوان اهداف جدید برای درمان سرطان مورد مطالعه قرار گیرند.

Exosome-based Tumor Therapy: Opportunities and Challenges
Chunmei Li 1 2 3, Xiaoming Hou 3, Peng Zhang 4, Juan Li 2 5, Xiaoguang Liu 2 6, Yuping Wang 1 2, Quanlin Guan 7, Yongning Zhou 1 2
Abstract
Background: Exosomes play an important role in transferring information among different cell types, as they transport materials from the cell membrane to the cytoplasm. They are involved not only in normal physiological functions, but also in the occurrence and development of a variety of diseases. Cancer is a major health problem affecting humans. Currently, exosomes are considered novel stars in tumor therapy.
Objective: To present a review focusing on the role of exosomes in tumorigenesis and development and the possibility of treating tumors with exosome-targeted therapies or using exosomes as carriers.
Methods: We reviewed literature related to the biological origin and function of exosomes and exosome-tumor relationship.
Results: Exosomes are closely related to tumor immunity, angiogenesis, pre-metastasis microenvironment, chemoresistance, energy metabolism, etc. Tumor therapy involving the targeting of exosomes involves block the generation, secretion, uptake of exosomes, and elimination of circulating exosomes, and develop antitumor vaccines. Exosome as delivery vehicles can be loaded with chemotherapeutic drugs, therapeutic genes, and other therapeutic drugs to target cells. Prospects and challenges of exosome-based tumor therapy are also discussed.
Conclusion: Exosomes are involved in multiple processes during tumor development and should be further studied as novel targets for cancer therapy.

PMID: 32410558
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان