عوامل مرتبط با قابلیت ذخیره سازی واحدهای بندناف خون: آنالیز یک سری موارد طی15 سال

تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 | امتیاز: Article Rating
ذخیره سازی خون یک فرایند طولانی و پیچیده است که نیاز به غربالگری دقیق اهدا کنندگان بالقوه و سیستم های کنترل با کیفیت بالا دارد. مطالعات قبلی در مقالات به بررسی عوامل بالقوه تعیین تعداد سلول بالاتر با هدف بهینه سازی انتخاب اهدا کنندگان و بهبود روند ذخیره سازی پرداخته است. هدف این مطالعه شناسایی عوامل مرتبط با غلظت سلولهای بنیادی در خون بند ناف و بنابراین افزایش احتمال ذخیره سازی و تمرکز بر پیامدهای احتمالی از نظر مدیریت زایمان می باشد. این یک مطالعه گذشته نگر است که در بخش زایمان دو بیمارستان ایتالیایی در Montebelluna و Castelfranco Veneto انجام شده است. این مطالعه بر روی واحدهای خون بندناف بین سالهای 1999 و 2015 انجام شده است. اطلاعات مربوط به تاریخچه پزشکی و مشخصات بالینی مادر و نوزاد از طریق معاینه گذشته نگر سوابق پزشکی بازیابی شده است. در مجموع 869 واحد خون بند ناف مورد مطالعه قرار گرفت. در آنالیز چند متغیره ، هم راستا با مقالات دیگر ، مشخص شده است که وزن هنگام تولد و وزن جفت با غلظت بالاتر کل سلولهای هسته دار ارتباط دارد. به عنوان یک عامل اضافی ، مقدار مایعات تزریق شده با شمارش واحدهای خون بند ناف مرتبط بود. این مطالعه اولین مطالعه ای است که علاوه بر وزن و تحویل جفت ، نقش تزریق مایعات بر روی تعداد واحدهای خون بند ناف را نیز مشخص می کند. برخی از ویژگی های غیرقابل تغییر می توانند به پیش بینی میزان قابلیت ذخیره سازی از جنبه های قبل از تولد تا عواملی که بیشتر با مدیریت زایمان مرتبط هستند ، کمک کنند.

Factors associated with blood cord unit bankability: an analysis of a 15-year-long case series
Isabella Di Tullio 1, Danila Azzolina 1, Gianluca Niccolò Piras 1, Rosanna Irene Comoretto 1, Clara Minto 1, Sergio De Angeli 2, Dario Gregori 3
Abstract
Blood banking is a long and complex process requiring an accurate screening of potential donors and high-quality control systems. Previous studies in literature investigated factors potentially determining a higher cell levels with the aim of optimizing donors' selection and improving banking process. This study aims to identify factors associated with the concentration of stem cells in umbilical cord blood, so increasing the probability of bankability, focusing on the possible implications in terms of obstetric and resources management. This is a retrospective study conducted in the Obstetric Units of two Italian Hospitals in Montebelluna and Castelfranco Veneto. Study has been conducted on cord blood units banked between 1999 and 2015. Data on medical histories and clinical characteristics of mother and baby have been retrieved via a retrospective examination of medical records. A total of 869 cord blood units were studied. At multivariable analysis, in agreement with literature, birthweight and placental weight have been found to be associated with higher concentration of total nucleated cells. As additional factor, amount of fluid infused was associated with cord blood units' count. This study is the first one to clearly identify the role of fluid infusion on cord blood units' counts in addition to placental weight and delivery. Some non-modifiable features can help in predicting bankability from pre-natal aspects to factors more related with obstetric management is suggested.

PMID: 31848776
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان