سلولهای بنیادی مزانشیمی و درمان با اگزوزوم برای: COVID-19 وضعیت فعلی و چشم انداز آینده

تاریخ انتشار: جمعه 23 آبان 1399 | امتیاز: Article Rating
سندرم پریشانی حاد تنفسی (ARDS) دلیل اصلی بروز بیماری و مرگ و میر ناشی از عفونت COVID-19 است. شواهد بالینی اخیر حاکی از افزایش سطح سیتوکین ها و کموکاین های هدف قرار دهنده بافت ریه به عنوان یک عامل برجسته است. اثر تعدیل کنندگی سیستم ایمنی سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) به عنوان درمان جایگزین برای درمان بیماریهای التهابی و خودایمن کاملاً شناخته شده است. همچنین چندین مطالعه نشان داده است که اثرات درمانی مشابه سلولهای بنیادی مزانشیمی والد نیز توسط وزیکولهای خارج سلولی مشتق شده از سلولهای بنیادی مزانشیمی (exsomes) دیده می شود. در این بررسی ، ما پتانسیل درمانی MSC و اگزوزوم ها را در کاهش طوفان سیتوکینی ناشی از COVID-19 و همچنین پیشبرد بازسازی بافت آلوئولی ، منسوب به سیتوکاین های ذاتی و فاکتور رشد موجود در ترشحات را بررسی کردیم. مطالعات اولیه، ایمنی و اثربخشی سلولهای بنیادی مزانشیمی و اگزوزوم ها را در کاهش علائم مرتبط با COVID-19 نشان داده است. بنابراین ، آنها به دلیل توانایی در ترمیم و کاهش واکنش های التهابی درونی دخیل در مرگ و میر COVID-19 قابل استفاده هستند. با این حال ، مطالعات بالینی و پیش بالینی بیشتری برای درک مکانیسم عملکرد آنها و ایجاد ایمنی و اثربخشی بیشتر لازم است.
Mesenchymal stem cells and exosome therapy for COVID-19: current status and future perspective
Ashim Gupta 1 2 3 4, Shivaji Kashte 5, Manu Gupta 1, Hugo C Rodriguez 1 3 6, Shraddha Singh Gautam 7, Sachin Kadam 8 9
Abstract
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is the main cause for the COVID-19 infection-related morbidity and mortality. Recent clinical evidences suggest increased level of cytokines and chemokines targeting lung tissue as a prominent etiological factor. The immunomodulatory effect of mesenchymal stem cells (MSCs) as the alternative therapy for the treatment of inflammatory and autoimmune diseases is well known. Several studies have also revealed that similar therapeutic impacts of parent MSCs are also exhibited by MSCs-derived extracellular vesicles (EVs) including exosomes. In this review, we explored the therapeutic potential of both MSCs and exosomes in mitigating the COVID-19 induced cytokine storm as well as promoting the regeneration of alveolar tissue, attributed to the intrinsic cytokines and growth factor present in the secretome. The preliminary studies have demonstrated the safety and efficacy of MSCs and exosomes in mitigating symptoms associated with COVID-19. Thus, they can be used on compassionate basis, owing to their ability to endogenously repair and decrease the inflammatory reactions involved in the morbidity and mortality of COVID-19. However, more preclinical and clinical studies are warranted to understand their mechanism of action and further establish their safety and efficacy.

PMID: 32780299
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان