مدل جدیدی از سلولهای بنیادی سرطان کبد که از سلولهای بنیادی پرتوان القایی ایجاد شده است

شنبه، 08 آذر 1399 | Article Rating
سرطان کبد دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان است. هر نوع تومور از جمله سرطان کبد حاوی سلول های بنیادی سرطانی (CSC) است. تا به امروز ، مکانیسم مولکولی تنظیم کننده توسعه CSC های کبدی ناشناخته مانده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه ، ما سعی کردیم با تبدیل سلولهای بنیادی پرتوان القایی موش (miPSCs) در محیط شرطی شده (CM) رده سلولی سرطان کبدی ( Huh7) ، مدل جدیدی از CSC های کبدی را تولید کنیم. miPSC های تحت تیمار با CM به کبد موش های نود BALB / c تزریق شدند. سپس تومورهای ایجاد شده جدا و تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
سلول های اولیه کشت شده از تومور بدخیم دارای ظرفیت خود تجدیدی ، پتانسیل تمایز و تومور زایی در داخل بدن هستند ، که غنی از مارکرهای مرتبط با سرطان کبد و همچنین مارکرهای CSC بودند.
نتیجه گیری
ما مدلی از سلول های بنیادی سرطان کبدی را از miPSCs ایجاد کردیم و مراحل مختلف بنیادینگی را طی فرآیند تبدیل نشان دادیم. مدل CSC ما برای ارزیابی مکانیسم های مولکولی لازم برای ایجاد CSC های کبدی مهم خواهد بود و می تواند به شکست سرطان کبد کمک کند.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان