مطالعات سکرتوم جدا شده سلولهای استرومایی مزانشیمی (MSC) مشتق از سه منبع بافتی تفاوت های ظریفی را در توانایی آنها نشان می دهد

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 آذر 1399 | امتیاز: Article Rating
سلولهای استرومایی مزانشیمی انسان (MSC) در حال حاضر کاندید اصلی در زمینه درمان های سلول محور هستند. در حالی که استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) در درمانهای پیوند به طور گسترده ای در حال گسترش است ، هنوز هم موارد زیادی برای درک بهتر مکانیزم تأثیرات آنها وجود دارد. ما سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) را از منابع بافتی انسانی قبل و بعد از زایمان مانند ژله وارتون (WJ) ، سلولهای بنیادی دندانهای شیری (SHED) و مغز استخوان (BM) جدا کردیم. سپس آنها را تکثیر و ذخیره سازی کردیم و براساس مورفولوژی ، کینتیک رشد ، پیری ، ایمونوفنوتیپ ، بیان ژن و ترشح فاکتورهای رشد تعیین هویت کردیم. اگرچه ایمونوفنوتیپ در MSC هر سه نوع بافت بسیار شبیه بود ، اما آنها تغییرات جزئی در کینتیک رشد نشان دادند. بعلاوه ، درصد بالاتری از سلولهای پیر در BM-MSC نسبت به WJ-MSC و SHED مشاهده شد. تجزیه و تحلیل بیان ژن افزایش بیان INF-γ ، PDGFA ، VEGF ، IL10 و SDF را در SHED بیش از WJ-MSC و BM-MSC نشان داد. پروفایل مقایسه ای ترشحی توسط ELISA حضور FGF-2 ، IL-10 ، PDGF ، SDF-1 ، Ang-1 ، TGF-β3 ، HGF ، INF-γ ، VEGF و IL-6 را در محیط رویی کشت سلول نشان داد. بر اساس یافته های ما ، WJ-MSC و SHED قوی تر از BM-MSC در مدیریت التهاب ، تعدیل سیستم ایمنی ، رگ زایی ، فیبروز و زخم عمل می کنند. به دلیل کاربرد گسترده سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان جایگزینی سلول ، در هنگام طراحی آزمایشات بالینی مبتنی بر سلولهای بنیادی ، این تفاوتهای ظریف باید مورد توجه قرار گیرد.
Secretome studies of mesenchymal stromal cells (MSCs) isolated from three tissue sources reveal subtle differences in potency
• Vijay Bhaskar Reddy Konala, Ramesh Bhonde & Rajarshi Pal


Human mesenchymal stromal cells (MSCs) are currently the leading candidate for cell-based therapeutics. While the use of MSCs in transplantation therapies is widely expanding, still, there is a lot of scope for better understanding of the mechanisms underlying their effects. We have generated MSCs from pre- and post-natal human tissue sources such as Wharton’s jelly (WJ), stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED), and bone marrow (BM). We then expanded, banked, and characterized them based on morphology, growth kinetics, senescence, immunophenotype, gene expression, and secretion of growth factors. Although the immunophenotype was very similar across MSCs from the three types of donor tissues, they showed minor variations in their growth kinetics. Further, a higher percentage of senescent cells were observed in BM-MSCs than in WJ-MSCs and SHED. Gene expression analysis showed the increased expression of INF-γ, PDGFA, VEGF, IL10, and SDF in SHED over WJ-MSC and BM-MSC. Comparative secretome profiling by ELISA demonstrated the presence of FGF-2, IL-10, PDGF, SDF-1, Ang-1, TGF-β3, HGF, INF-γ, VEGF, and IL-6 in cell culture supernatants. Based on our findings, WJ-MSC and SHED appear more potent than BM-MSC for managing inflammation, immunomodulation, angiogenesis, fibrosis, and scarring. Due to widespread application of MSCs in cell replacement therapy, these subtle differences need to be taken into consideration while designing stem cell–based clinical trials.

PMID: 444433
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان