پیوند پرده آمنیوتیک در چشم پزشکی: یک چشم انداز به روز شده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 دی 1399 | امتیاز: Article Rating
هدف
هدف این مقاله ارائه یک بررسی مختصر مقالات مروری از کاربردهای مختلف بالینی برای استفاده از پیوند پرده آمنیوتیک(( AMT در چشم پزشکی از برنامه های معمول استفاده شده تا روش های کمتر در مسیر اصلی می باشد. امید این است که این بررسی خواننده را قادر به درک بهتری از خواص بیولوژیکی آمنیون و همچنین نشانه ها و سناریوهای استفاده از AMT کند ، در حالی که شواهد مربوطه را از مقالاتی که ممکن است مورد توجه باشد، ارائه می دهد. ما همچنین یک به روز رسانی در مورد روش های حفظ پرده آمنیوتیک و روش های کاربرد آن ارائه می دهیم.

مواد و روش ها
جستجوی مقلات: جستجو در PubMed با استفاده از عبارات جستجو "پیوند پرده آمنیوتیک" ، "آمنیون و قرنیه" ، آمنیون و چشم پزشکی "، آمنیون و سطح چشم" و "آمنیون و چشم" انجام شد. بررسی کامل مقالات با استفاده از پایگاه داده PubMed تا تاریخ 01/05/2020 انجام شد. مقالات استفاده شده به زبان انگلیسی نوشته شده است ، و کلیه مقالات به طور کامل قابل دسترسی است. از مقالات مروری و مقالات اصلی برای این بررسی استفاده شد. تمام نشریات کامل مربوط به چشم پزشکی در نظر گرفته شد.

Amniotic Membrane Transplantation in Ophthalmology: An Updated Perspective
Andrew Walkden1,2

Aim
The aim of this paper is to provide a succinct literature review of the different clinical applications for AMT usage in an ophthalmic setting, ranging from commonly used applications to less mainstream approaches. The hope is that this review enables the reader to have a better understanding of the biological properties of amnion as well as the indications and scenarios in which AMT can be used, whilst presenting relevant evidence from within the literature which may be of interest. We also provide an update on the methods of preservation of amniotic membrane and the application methodologies.
Methods
Literature search. A PubMed search was performed using the search terms “amniotic membrane transplant”, “amnion AND cornea”, amnion AND ophthalmology”, “amnion AND ocular surface” and “Amnion AND eye”. A full review of the literature using the PubMed database was conducted up until 01/05/20. The articles used were written in English, with all articles accessed in full. Both review articles and original articles were used for this review. All full publications related to ophthalmology were considered.

PMID: 32801614
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان