پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی بندناف آلوژنیک در مقابل ریز شکستگی برای نقایص غضروفی وسیع، تمام ضخامت در بیماران مسن: یک آزمایش بالینی تصادفی چندمرکزه و 5 سال پیگیری بالینی طولانی مدت

تاریخ انتشار: شنبه 04 بهمن 1399 | امتیاز: Article Rating
زمینه:
در حال حاضر هیچ روش بهینه ای برای ترمیم غضروف در نقایص غضروفی وسیع تمام ضخامت در بیماران مسن وجود ندارد.

هدف:
تعیین اینکه آیا پیوند ترکیبی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از خون بند ناف و هیالورونات 4 درصد (UCB-MSC-HA) منجر به ترمیم مطمئن غضروف در بیماران با نقایص غضروفی وسیع تمام ضخامت کامل می شود و آیا بهبود بالینی می تواند تا 5 سال بعد از عمل حفظ شود.

طراحی مطالعه:
آزمایش تصادفی کنترل شده ؛ سطح شواهد ، 1.

مواد و روش ها:
یک کارآزمایی بالینی فاز 3 کنترل شده تصادفی به مدت 48 هفته انجام شد و سپس شرکت کنندگان تحت پیگیری 5 ساله مشاهده ای قرار گرفتند. بیمارانی وارد این مطالعه شدند که نقص غضروفی وسیع تمام ضخامت در یک قسمت واحد از مفصل زانو طبق تایید آرتروسکوپی داشتند (انجمن بین المللی ترمیم غضروف [ICRS] درجه 4). این نقص یا با پیوند UCB-MSC-HA از طریق مینی آرتروتومی یا با ریزشکستگی درمان شد. نتیجه اولیه ، نسبت افرادی بود که در آرتروسکوپی 48 هفته ای ارزیابی ترمیم ماکروسکوپی غضروف ICRS (ارزیابی کور) با درجه 1≤ بهبود یافتند. نتایج ثانویه شامل ارزیابی بافت شناسی ، تغییرات در نمره مقیاس بصری درد (VAS) ، شاخص اوستئوآرتریت دانشگاه های غربی انتاریو و مک مستر (WOMAC) و نمره کمیته بین المللی مستندات زانو (IKDC) نسبت به مقدار پایه و حوادث ناگوار بود.

نتایج:
از میان 114 شرکت کننده تصادفی (میانگین سنی ، 9/55 سال ؛ 67٪ زن ؛ شاخص توده بدنی 2/26 کیلوگرم در مترمربع) ، 89 نفر آزمایش بالینی مرحله 3 را به اتمام رساندند و 73 نفر در مطالعه پیگیری 5 ساله ثبت نام شدند. میانگین اندازه نقص در گروه UCB-MSC-HA 4.9سانتی مترمربع و در گروه ریزشکستگی 4.0 سانتی متر مربع بود (051/0. ( P= در 48 هفته ، بهبود با درجه 1≤ ICRS در 97.7 درصد از گروه UCB-MSC-HA در مقابل 71.7 درصد از گروه ریز شکستگی دیده شد. (P = 0.001) نمره ارزیابی کلی بافت شناسی نیز در گروه UCB-MSC-HA بیشتر بود (036/0 ( P= . بهبود در نمرات درد VAS ، WOMAC و IKDC در 48 هفته تفاوت معنی داری بین گروه ها نداشت ، با این حال نتایج بالینی در پیگیری 3 تا 5 ساله در گروه UCB-MSC-HA به طور قابل توجهی بهتر بود. (P <. 05) هیچ تفاوتی بین گروهها در حوادث ناگوار مشاهده نشد.

نتیجه:
در بیماران مسن با نقایص غضروفی علامت دار ، , وسیع تمام ضخامت با یا بدون آرتروز ، پیوند
UCB-MSC-HA منجر به بهبود درجه غضروف در آرتروسکوپی با نگاه دوم شده و بهبود بیشتری را در درد و عملکرد 5 ساله در مقایسه با ریز شکستگی فراهم می آورد.
Allogeneic Umbilical Cord Blood–Derived Mesenchymal Stem Cell Implantation Versus Microfracture for Large, Full-Thickness Cartilage Defects in Older Patients: A Multicenter Randomized Clinical Trial and Extended 5-Year Clinical Follow-up
Hong-Chul Lim, , Yong-Beom Park,, Chul-Won Ha,


Abstract
Background:
There is currently no optimal method for cartilage restoration in large, full-thickness cartilage defects in older patients.
Purpose:
To determine whether implantation of a composite of allogeneic umbilical cord blood–derived mesenchymal stem cells and 4% hyaluronate (UCB-MSC-HA) will result in reliable cartilage restoration in patients with large, full-thickness cartilage defects and whether any clinical improvements can be maintained up to 5 years postoperatively.
Study Design:
Randomized controlled trial; Level of evidence, 1.
Methods:
A randomized controlled phase 3 clinical trial was conducted for 48 weeks, and the participants then underwent extended 5-year observational follow-up. Enrolled were patients with large, full-thickness cartilage defects (International Cartilage Repair Society [ICRS] grade 4) in a single compartment of the knee joint, as confirmed by arthroscopy. The defect was treated either with UCB-MSC-HA implantation through mini-arthrotomy or with microfracture. The primary outcome was proportion of participants who improved by ≥1 grade on the ICRS Macroscopic Cartilage Repair Assessment (blinded evaluation) at 48-week arthroscopy. Secondary outcomes included histologic assessment; changes in pain visual analog scale (VAS) score, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), and International Knee Documentation Committee (IKDC) score from baseline; and adverse events.
Results:
Among 114 randomized participants (mean age, 55.9 years; 67% female; body mass index, 26.2 kg/m2), 89 completed the phase 3 clinical trial and 73 were enrolled in the 5-year follow-up study. The mean defect size was 4.9 cm2 in the UCB-MSC-HA group and 4.0 cm2 in the microfracture group (P = .051). At 48 weeks, improvement by ≥1 ICRS grade was seen in 97.7% of the UCB-MSC-HA group versus 71.7% of the microfracture group (P = .001); the overall histologic assessment score was also superior in the UCB-MSC-HA group (P = .036). Improvement in VAS pain, WOMAC, and IKDC scores were not significantly different between the groups at 48 weeks, however the clinical results were significantly better in the UCB-MSC-HA group at 3- to 5-year follow-up (P < .05). There were no differences between the groups in adverse events.
Conclusion:
In older patients with symptomatic, large, full-thickness cartilage defects with or without osteoarthritis, UCB-MSC-HA implantation resulted in improved cartilage grade at second-look arthroscopy and provided more improvement in pain and function up to 5 years compared with microfracture.

PMID: 67890
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان