کاربرد پیشرفته بازسازی بافت استخوانی مبتنی بر سلولهای بنیادی مزانشیمی

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 بهمن 1399 | امتیاز: Article Rating
بازسازی نقص استخوان ، به ویژه نقص در ابعاد وسیع ، با حفظ یکپارچگی مکانیکی اسکلت برای توان بخشی بیمار مهم است ، با این حال هنوز هم چالش هایی وجود دارد. استفاده از مواد بیولوژیکی بافت استخوانی با منشا انسانی برای اهداف درمانی ، یک روش آسان فراهم کرده است که جنبه های حیاتی بافت طبیعی استخوان را با توجه به خواص آن شبیه سازی می کند. با این حال ، استفاده از زیست مواد ترمیم کننده کارآمد ، ایمن ، همچنین مقرون به صرفه و راحت برای دستیابی به ترجمه بالینی و موفقیت تجاری مهم است. پیشرفت در درک ما از زیست مواد ترمیم کننده و نقش آنها در تشکیل استخوان جدید مرز جدیدی را در زمینه رشد سریع طب بازساختی گشوده است. با الهام گرفتن از نقش و ساختار چند جزئی ماتریکس خارج سلولی طبیعی (ECM) برای جایگیری سلول ها ، از زیست مواد مقلد ECM و از داربست های سلول زدایی شده طبیعی مشتق از ECM برای ایجاد بافت های جدید به منظور ترمیم استخوان استفاده شد. از طرف دیگر ، با درک عمیق سلولهای بنیادی مزانشیمی (MSC) ، آنها نویدبخش خوبی برای شروع و تسهیل بهبود استخوان حتی در ریزمحیط های بیمار با به حرکت درآوردن مبتنی بر دارو MSC ، تزریق سیستمیک / موضعی سلولهای بنیادی مزانشیمی به منظور سیتوتراپی ، روش های مبتنی بر زیست مواد ، تکنولوژی شیت ها یا کلنی های سلولی و استفاده از وزیکول های سلولی MSC برای دستیابی به سیستم های انتقال بدون داربست یا بدون سلول می باشد که همگی آنها می توانند بازسازی با واسطه سلول های بنیادی مزانشیمی را در مطالعات پیش بالینی و چندین آزمایش بالینی بهبود می بخشند. در اینجا ، یک مرور کلی ، در مورد زیست مواد استخوان اتوژن / آلوژنیک مبتنی بر ECM برای جراحی ترمیمی و کاربردهای بهبود استخوان و مهندسی بافت با واسطه MSC مورد بحث قرار گرفته تا اصول و استراتژی های موثر برای بهینه سازی بازسازی مبتنی بر MSC استخوان ارائه شود.

Advancing application of mesenchymal stem cell-based bone tissue regeneration
Fengqing Shang,a,b,1 Yang Yu,c,1 Shiyu Liu,a,1 Leiguo Ming,a Yongjie Zhang,a Zhifei Zhou,d Jiayu Zhao,e and Yan Jina,∗

Abstract
Reconstruction of bone defects, especially the critical-sized defects, with mechanical integrity to the skeleton is important for a patient's rehabilitation, however, it still remains challenge. Utilizing biomaterials of human origin bone tissue for therapeutic purposes has provided a facilitated approach that closely mimics the critical aspects of natural bone tissue with regard to its properties. However, not only efficacious and safe but also cost-effective and convenient are important for regenerative biomaterials to achieve clinical translation and commercial success. Advances in our understanding of regenerative biomaterials and their roles in new bone formation potentially opened a new frontier in the fast-growing field of regenerative medicine. Taking inspiration from the role and multicomponent construction of native extracellular matrix (ECM) for cell accommodation, the ECM-mimicking biomaterials and the naturally decellularized ECM scaffolds were used to create new tissues for bone restoration. On the other hand, with the going deep in understanding of mesenchymal stem cells (MSCs), they have shown great promise to jumpstart and facilitate bone healing even in diseased microenvironments with pharmacology-based endogenous MSCs rescue/mobilization, systemic/local infusion of MSCs for cytotherapy, biomaterials-based approaches, cell-sheets/-aggregates technology and usage of subcellular vesicles of MSCs to achieve scaffolds-free or cell-free delivery system, all of them have been shown can improve MSCs-mediated regeneration in preclinical studies and several clinical trials. Here, following an overview discussed autogenous/allogenic and ECM-based bone biomaterials for reconstructive surgery and applications of MSCs-mediated bone healing and tissue engineering to further offer principles and effective strategies to optimize MSCs-based bone regeneration.

PMID: 33005830
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان