سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون تیمار شده با ویتامین E ، آسیب سلول کبدی ناشی از CCl4 را در شرایط in vitro و فیبروز کبدی را در شرایط in vivo کاهش می دهد

شنبه، 09 اسفند 1399 | Article Rating
ریز محیط اکسیداتیو در کبد فیبروتیک نتیجه موثر سلول درمانی با سلول بنیادی مزانشیمی (MSC) را کاهش می دهد. شواهد اخیر نشان می دهد که پیش تیمار دارویی یک روش منطقی برای مهار سلول های بنیادی مزانشیمی با پتانسیل درمانی بالا است. در اینجا ، ما بررسی کردیم که آیا پیش تیمار با ویتامین E می تواند اثرات ضد فیبروتیک سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون (WJMSCs) را تقویت کند. ما برای ارزیابی اثر محافظت کبدی Vit E-WJMSCs از هپاتوسیت های کبدی موش آسیب دیده با تیمار CCl4 دریک سیستم هم کشتی با WJMSC های پیش تیمار با ویتامین E (Vit E-WJMSCs) استفاده کردیم. پس از 24 ساعت کشت همزمان ، متوجه شدیم که Vit E-WJMSCs سلولهای کبدی آسیب دیده را به عنوان محیط مرتبط با آسیب کبدی ( AST ، ALT, ALP ) نجات داده و مارکر هایmRNA Cyp2e1) ، Hif1-α و( Il-1β را به سطح نرمال کاهش می دهد. سپس از مدل موشی فیبروز کبدی ناشی از CCl4 برای بررسی پتانسیل ضد فیبروتیک Vit E-WJMSC استفاده شد. 1 ماه پس از پیوند سلول ، مشخص شد که پیوند Vit E-WJMSCs پیشرفت فیبروز را متوقف کرده است که با بهبود عملکرد و ساختار کبد ، در مقایسه با WJMSC ساده قابل مشاهده بود. علاوه بر این ، پیوند Vit E-WJMSC باعث کاهش بیان مارکرهای مرتبط با فیبروز(Tgf-β1 ، α-Sma و( Col1α1 در پارانشیم کبد شد. به طرز جالب توجهی ، نتایج آزمایشات ردیابی نشان داد که تعداد WJMSC بیشتری در کبد موش تحت درمان با Vit E-WJMSCs در مقایسه با کبد درمان شده با WJMSC ساده پیوند یافته است. این یافته ها حاکی از آن است که پیش تیمار WJMSC با ویتامین E تحمل آنها را در برابر محیط مهاجم کبد فیبروتیک بهبود می بخشد. در نتیجه اثر آنها را برای فیبروز کبدی افزایش می دهد.
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان