مهندسی بافت در نای

چهارشنبه، 13 آذر 1392 | Article Rating

مهندسی بافت در نای
این بررسی،  تلاش ها برای تولید یک نای اتولوگ مهندسی بافت شده ( TET ) را با استفاده اززیست مواد یا منابع سلولی مختلف برای ساخت غضروف نای به شکل اجزای ساختاری یک جایگزین کاربردی نای خلاصه کرده است. ارزیابی بیومکانیکی نای مهندسی بافت شده نشان داد که سختی غضروف در مدل های موش nude عالی بود ، ولی ، نای مهندسی شده اتولوگ درگوسفند حمایت کافی را فراهم نکرده و به راحتی فرو می ریزد. درنتیجه، فناوری مهندسی بافت  برای استفاده در بهبود عملکردی بیمارانی که از بیماری شدید نای رنج می برند، دور از دسترس است. از سوی دیگر ، چندین گزارش بالینی از کشت سلول ها دربافت های فاقد سلول شده با استفاده از تکنیک مهندسی بافت وجود دارد. با این حال، مکانیسم بافت مهندسی شده نای نامشخص است. اگرچه ، ما معتقدیم که عرصه مهندسی بافت پتانسیل زیادی برای فائق آمدن براین موانع دارد و به ما اجازه تولید جایگزین های کاربردی نای را در آینده ای نزدیک خواهد داد.

 

Anat Rec (Hoboken). 2013 Dec 2. doi: 10.1002/ar.22799. [Epub ahead of print]

Tissue Engineering in the Trachea.

Kojima K, Vacanti CA.

Source

Laboratory for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Department of Anesthesiology, Harvard Medical School, Brigham and Women's Hospital, 75 Francis St., Thorn 703, Boston, Massachusetts, 02115.

Abstract

This review summarizes efforts to generate an autologous tissue-engineered trachea (TET) using various biomaterial or cell sources to make tracheal cartilage to form the structural components of a functional tracheal replacement. Biomechanical assessments of the TET showed that the cartilage stiffness was excellent in the nude models; however, the sheep autologous TET did not provide sufficient support and collapsed easily. As a result, tissue engineering technology is still far from allowing the functional recovery of patients who suffer from severe tracheal disease. On the other hand, there are several clinical reports seeding cells to decellularized tissue using tissue engineering techniques. However, the working mechanisms of the tissue-engineered trachea remain unclear. Nevertheless, we believe that the field of tissue engineering has great potential for surmounting these obstacles and allowing us to generate functional tracheal replacements in the near future. Anat Rec, 2013. © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

PMID: 24293389

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان