سلول های بنیادی القا شده پرتوان: یک تکنولوژی جدید برای مطالعه بیماری های انسان

تاریخ انتشار: شنبه 06 اسفند 1390 | امتیاز: Article Rating

Int J Biochem Cell Biol. 2011 Jun;43(6):843-6. Epub 2011 Mar 31.

Induced pluripotent stem cells: a new technology to study human diseases.

Vitale AM, Wolvetang E, Mackay-Sim A.

Abstract

Induced pluripotent stem cells (iPS cells) are somatic cells that have been reprogrammed to a pluripotent state by the introduction of specific factors. They can be generated from cells of different origins such as fibroblasts, keratinocytes, hepatocytes and blood. iPS cells are similar to embryonic stem cells in several aspects such as morphology, expression of pluripotency markers and the capacity to develop teratomas; tumors containing cells of the three germ layers. As pluripotent stem cells they can be differentiated into several lineages including neuronal, cardiac and blood cells. Recently, several groups have successfully generated patient-specific iPS cells from donors suffering different disorders and differentiated them into the cell type affected by the disease. These new human cell-based models cannot only be used to study the dynamics of diseases but also as systems to screen new drugs. Moreover, iPS cells promise to be good candidates for regenerative medicine

Vitale AM, Wolvetang E, Mackay-Sim A

 

Int J Biochem Cell Biol., 2011

سلول های بنیادی القا شده پرتوان (سلول های iPS)، سلول های سوماتیکی هستند که با انتقال فاکتورهای خاصی به آن ها، از نظر ژنتیکی دوباره برنامه ریزی شده و قابلیت پرتوانی را کسب کردند. این سلول ها می توانند از سلول هایی با منشا متفاوت مانند فیبروبلاست ها، کراتینوسیت ها، هپاتوسیت ها و خون حاصل شوند. سلول های iPS از چندین جنبه نظیر مورفولوژی، بیان مارکرهای پرتوانی و توانایی ایجاد تراتوما (تومورهایی متشکل از سلول های هر سه لایه زایشی) به سلول های بنیادی جنینی شباهت دارند. مانند سلول های پرتوان، سلول های iPS قادرند به چندین رده سلولی شامل سلول های خونی، قلبی و عصبی تمایز یابند. اخیرا، چندین گروه تحقیقاتی توانستند به طور موفقیت آمیزی سلول های iPS خاص بیمار را از دهنده هایی که از بیماری های مختلفی رنج می بردند، تولید کرده و آن ها را به انواع سلول هایی که در بیماری مورد نظر آسیب دیده اند، تمایز دهند. این مدل های سلولی جدید، نه تنها برای مطالعه عملکرد بیماری ها استفاده می شوند، بلکه به عنوان سیستم هایی جهت غربال کردن داروهای جدید هم کاربرد دارند. علاوه براین، سلول های iPS می توانند کاندیدهای خوبی برای داروهای بازسازی کننده محسوب شوند.

.

ثبت امتیاز
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان